La toate momentele vizitei a participat ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior. 

Întrevederea cu Wess Mitchell a prilejuit o discuție aprofundată despre Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA, obiectivele României pentru Summit-ul NATO din luna iulie și stadiul pregătirilor, precum și rezultatele concrete preconizate pentru Summit-ul Inițiativei celor 3 Mări din luna septembrie, de la București. 

Bogdan Aurescu  a amintit întrevederea deosebit de fructuoasă dintre Președintele Klaus Iohannis și Președintele Donald Trump, care s-a desfășurat la 9 iunie 2017 la Washington, și care a conferit Parteneriatului Strategic dintre România și SUA mai multă substanță și robustețe, reprezentând un puternic imbold politic pentru dinamizarea dialogului bilateral în domenii-cheie precum securitatea și apărarea, economia, comerțul și schimburile culturale. În acest sens a subliniat necesitatea dezvoltării tuturor acestor domenii, prin dialogul strategic bilateral pe temele de interes comun.  

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și prioritățile pentru Summit-ul NATO din iulie, care se va desfășura la Bruxelles. 

Consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a prezentat obiectivele pe care țara noastră le urmărește cu prilejul Summit-ului aliat din luna iulie, care, în viziunea României, este necesar sa continue întărirea dimensiunii de apărare și descurajare a NATO, inclusiv în regiunea Mării Negre, în partea sudica a Flancului Estic. În acest sens a pledat pentru acordarea unei atenții sporite situației de securitate de la Marea Neagră în cadrul pregătirii Summit-ului. 

O atenţie specială a fost acordată obiectivului întăririi cooperării economice la nivel bilateral și regional. În acest context, consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a informat în legătură cu stadiul pregătirilor pentru Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, care va fi organizat de România în perioada 17-18 septembrie 2018, la București, dezideratul fiind de a trece într-o nouă fază a Inițiativei, cea a rezultatelor concrete. A evidențiat că Inițiativa are rolul de a contribui inclusiv la consolidarea relaţiei transatlantice, prezența economică a SUA în regiune reprezentând un catalizator suplimentar în acest sens. A încurajat, în același timp, o reprezentare cât mai consistentă din partea mediului de afaceri american la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, care se va desfășura în paralel cu Summit-ul, care este de natura sa aducă beneficii în plan regional, dar și în relațiile economice româno-americane. 

Wess Mitchell a exprimat aprecierea pentru soliditatea Parteneriatului Strategic cu România, care este aliat de încredere al SUA. 

Cele două dezbateri pe tema Inițiativei celor Trei Mări au oferit oportunitatea prezentării de către consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a viziunii României și a rezultatelor concrete care sunt urmărite cu prilejul celui de al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mări care va fi găzduit de către Președintele Klaus Iohannis.

În cadrul discuțiilor, consilierul prezidențial a prezentat obiectivele și pilonii principali ai acestei Inițiative, care include 12 state membre ale Uniunii Europene din regiunea cuprinsă între mările Baltică, Adriatică și Neagră, și care vizează deopotrivă trei aspecte – dezvoltarea economică, coeziunea europeană și legăturile transatlantice.

Bogdan Aurescu a arătat că, cu prilejul Summit-ului, va fi organizat și primul Forum de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), care reprezintă un angajament inclus în Declarația Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări de la Varșovia, din iulie 2017. La Forumul de Afaceri sunt așteptați aproximativ 500-600 de participanți, oficiali și reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile din cele 12 țări ale I3M, din celelalte state membre UE, din SUA, ai instituțiilor financiare internaționale și europene, din Balcanii de Vest, R. Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia. A arătat că Forumul va servi ca platformă pentru contacte directe între oameni de afaceri, oficiali guvernamentali relevanți din aceste țări și alți actori economici, în vederea identificării de noi perspective de afaceri/investiții.

,,Aș dori să evidențiez că implicarea SUA în Inițiativa celor Trei Mări este esențială pentru succesul acesteia, reprezentând o abordare coerentă a angajamentului SUA față de securitatea și prosperitatea regiunii noastre. Consolidarea legăturilor economice și a interconexiunilor în interiorul regiunii celor Trei Mări, precum și între această regiune ca întreg și SUA va aduce, totodată, o valoare adăugată pentru parteneriatul strategic UE-SUA”, a declarat consilierul prezidențial Bogdan Aurescu cu acest prilej.

Consilierul prezidențial a mai subliniat că unul dintre rezultatele concrete care ar urma să fie livrate de Summit-ul de la București, astfel cum au fost convenite de statele participante, ar putea fi elaborarea și susținerea politică a unei liste scurte de proiecte majore de interconectare, pe deplin compatibile cu politicile Uniunii Europene, în cele trei domenii prioritare ale Inițiativei – transport, energie, digital. 

 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii