Evenimentul Zilei > Politica > Victor Ponta: „Dac? sun lideri din Europa r?spund to?i, mai pu?in Germania”
Victor Ponta: „Dac? sun lideri din Europa r?spund to?i, mai pu?in Germania”

Victor Ponta: „Dac? sun lideri din Europa r?spund to?i, mai pu?in Germania”

Victor Ponta a comentat declara?iile lui Traian B?sescu ?i vorbit despre viitorul guvern USL în eventualitatea în care construc?ia format? din cele patru partide va ob?ine majoritatea în urma alegerilor de duminic?.

Iat? care sunt cele mai importante declara?ii pe care Victor Ponta le-a f?cut în timpul emisiunii de la Realitatea TV. 

  • Despre Traian B?sescu: „Chiar m-a f?cut s? râd ast?zi. Pân? la un punct e chiar simpatic.” Întrebat de Mircea Dinescu dac? pre?edintele „ar avea vreun dosar împotriva sa”, Victor Ponta a r?spuns: „Singurul dosar, care m-a durut, dar nu m-a omorât a fost cel cu plagiatul. Nu cred c? domnul B?sescu a vrut s? m? afecteze personal, ci politic. Îns? m-a afectat personal ?i nu politic”.
  • „Se poate coabita, dar nu cu Traian B?sescu. Domnia sa îmi trimite decretele, eu le semnez. Eu trimite documentele memorandumuri de poltiic? extern?. Asta e modul de coabitare. Eu sunt absolut convins c? dup? alegeri, dup? învestirea noului Guvern, ministrul de externe va mergem, va discuta direct cu pre?edintele. Mai mul?i mini?tri au vrut s? discute cu pre?edintele. Le-am spus s? mearg?. Nu l-am incomodat cu absolut nimci pe pre?edinte în aribu?iile sale. A fost o singur? discu?ie despre ambasadorul la Roma, când B?sescu a vrut s? pun? o doamn? ?i noi ne-am opus.”
  • Despre CNA: „A existat o ini?iativ? de modul în care sunt transparente cheltuielile de publicitate între companii ?i televiziuni, s-au f?cut ni?te modific?ri la CNA ?i eu am scos tot ce ?inea de CNA. Cei de la agen?ii sunt sup?ra?i, pentru c? se cere transparen??. Ceea ce am pus noi în ordonan?? este c? televiziunile trebuie s? ?tie cât se incaseaz? de la companii”.
  • Despre viitorul Guvern: „Sigur c? dac? am majoritate trei voturi, într-o coali?ie, primul ministru e mai obligat s? fac? compromisuri. Dac? oamenii vor confirma sondajele, nu vreau s? dau pe nimeni afar? din Coali?ie, îns? în acel moment capacitatea de concesii va fi mult redus?.”
  • Victor Ponta a prezentat ?i un document în timpul emisiunii: „Am adus cel mai important document al meu. 1 septembrie 1917, bunicul meu a primit cet??enie român? plecând din Banat. Câ?iva ani m-am gândit dac? nu era mai bine s? plece spre Viena. Sunt foarte mândru de el. Dac? el a avut curaj s? vin? într-o ?ar? care pierdea r?zboiul, eu clar am curaj s? fiu prim-ministru. Îmi dau seama de responsabilitatea pe care o am ?i nu mi-e fric?. Nu r?zboiul cu B?sescu e important, ci r?zboiul la nivel european ?i mondial”.
  • „Eu nu cred în ARD, eu cred în PDL. Cred c? Blaga o s? scape de to?i ceilal?i foarte bine. Dac? schimb?m în Constitu?ie exact lucrurile care ne-au adus la scandal, eu cred c? oamenii vor veni s? voteze la referendum. Îi reducem prerogativele lui Crin Antonescu ?i el va fi de acord.” În aceea?i emisiune, Victor Ponta a mai spus ?i c? nu crede c? Traian B?sescu va fi suspendat în urm?toarea perioad?.
  • „În afar? de Germania, orice ?ef de stat sau guvern îmi r?spunde la telefon. În acest moment to?i, cu o singur? excep?ie, la care trebuie s? lucrez, ?ine de mine, ?i anume Germania.” De asemenea, întrebat dac? liderii europeni mai cred c? în România s-a dat o lovitur? de stat atunci când pre?edintele a fost suspendat, Victor Ponta a r?spuns: "Nu mai crede nimeni din Europa c? a fost o lovitur? . Nici m?car Germania nu mai crede. În primul rând, s-a schimbat total paradigma: USL nu mai e agresorul, ci victima. În al doilea rând, cea mai important? gre?eal? f?cut? în var?, care l-a ajutat pe B?sescu, a fost rapiditatea schimb?rilor din stat. ?tiam c? orice zi i-o l?s?m domnului B?sescu, va umbla unde nu trebuie", a comentat Ponta.