"Această iniţiativă legislativă pe care tocmai am depus-o la Senat, ca primă Cameră sesizată, vine să reducă dintre privilegiile acordate Bisericii, în sensul că activităţile propriu-zis economice ale Bisericii de acum încolo nu vor mai fi exceptate din lista celor care se impozitează. Aşadar, activităţi care constau din venituri obţinute din chirii sau venituri obţinute din activităţi economice sau din valorificarea obiectelor şi produselor de cult vor fi impozitate de acum încolo, dacă legea va fi adoptată", a declarat Cernea. 

Potrivit acestuia, un alt articol al iniţiativei legislative vizează libera concurenţă în ceea ce priveşte acele produse care sunt acum monopolul cultelor. "De acum înainte nu vor mai fi", a precizat Cernea, adăugând că proiectul prevede abrogarea unei legi din 1992 care acorda acest monopol cultelor, deoarece "o astfel de legislaţie este anti-economică, anti-europeană". "În spaţiul european trebuie permisă libera concurenţă", a spus deputatul. 

Legea 103/1992 prevede că Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului. 

Printre aceste obiecte de cult se numără vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, mobilier bisericesc, cruciuliţe şi medalioane cu imagini religioase specifice cultului, calendare religioase, tămâie şi lumânări (cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri). 

Ilustratele, pliantele, albumele de artă şi filmele prezentând lăcaşuri de cult sau obiecte de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv – prevede aceeaşi lege.