„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată”, se arată în proiect

Excepţie de la această măsură sunt ordonatorii de credite care pot aproba ocuparea prin concurs sau examen posturi vacante conform principiului: „unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

O altă excepţie priveşte ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pentru următoarele categorii de personal:

  1. a) personal didactic de predare din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat;
  2. b) personal medico-sanitar;
  3. c) încadrarea promoţiilor 2019 de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special;
  4. d) încadrarea promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii;
  5. e) personalul din cadrul instituţiilor publice reorganizate sau restructurate prin acte normative de cu rang de lege aprobate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz, în subordinea/coordonarea cărora funcţionează instituţiile de învăţământ, prin care se certifică existenţa în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanţării posturilor propuse a se ocupa precum şi a celor ocupate la momentul solicitării avizului, potrivit ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și: