Evenimentul Zilei > Social > Veste uriașă pentru milioane de români! Totul va fi gratis, regulamentul intră în vigoare
Veste uriașă pentru milioane de români! Totul va fi gratis, regulamentul intră în vigoare

Veste uriașă pentru milioane de români! Totul va fi gratis, regulamentul intră în vigoare

Noul regulament ANRE de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, elaborat de Autoritatea de Reglementare, vine cu o veste surprinzătoare pentru români.

n) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o) proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD;

p) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q) execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s) recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Racordarea nu trebuie să depășească 90 de zile de la obținerea autorizației

Noul regulament pune în practică prevederile din noua lege 155/2020, care modifică vechea lege a energiei electrice și gazelor.

operatorul sistemului de distribuție are obligația „să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici se realizează prin tarifele de distribuție conform reglementărilor ANRE”.

„Punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire sau a acordului/autorizației administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege (cel de mai sus – n.red.)”, scrie și în regulament.

PAGINA ANTERIOARA