Prin OUG 83/2020, Guvernul Orban a simplificat modul prin care cei sancționați de polițiștii de la Poliția Rutieră, cu suspendarea permisului de conducere, își pot recupera permisele de conducere pe perioada judecării procesului. Dacă până în prezent, un șofer care a rămas fără permisul de conducere, trebuia să facă un drum la judecătorie, de unde să obțină un certificat de grevă, pe care trebuia să îl ducă la Poliția Rutieră, acum acel drum la judecătorie nu mai trebuie făcut.

„(3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe.

Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii”, potrivit noii reglementări care modifică articolul 118, din OUG 195/2020, privind circulația pe drumurile publice.

Mai mult, prin același act normativ a fost reglementată și procedura predării permisului de conducere, suspendat, în baza unei decizii judecătorești. În acest caz, șoferul care a pierdut procesul nu mai trebuie să ducă permisul la sediul Poliției Rutiere, ci îl poate trimite prin poștă.

„Pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia și prin poștă și servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului”, se mai arată în OUG 83/2020.