Evenimentul Zilei > Actualitate > Un nou conflict constituțional între puteri. CSM reclamă că prefectul de Suceava, Florin Sinescu, nu respectă o sentință a Curții de Apel
Un nou conflict constituțional între puteri. CSM reclamă că prefectul de Suceava, Florin Sinescu, nu respectă o sentință a Curții de Apel

Un nou conflict constituțional între puteri. CSM reclamă că prefectul de Suceava, Florin Sinescu, nu respectă o sentință a Curții de Apel

Găsit în conflict de interese de inspectorii de integritate - verdict definitiv prin sentința judecătorilor - Săvel Botezatu, primarul comunei Udești, din județul Suceava, nu mai are dreptul de a ocupa această funcție. Prefectul refuză însă să emită ordinul de încetare a mandatului de primar

"Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat Curtea Constituţională cu o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională în ceea ce priveşte refuzul prefectului Judeţului Suceava de a emite ordinul de încetare a mandatului de primar al Comunei Udeşti, ca urmare a constatării stării de conflict de interese", a informat astăzi CSM.
"Prin Sentinţa nr. 286/1.10.2012 a Curţii de Apel Suceava, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost menţinut Raportul de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate prin care s-a confirmat starea de conflict de interese în care s-a aflat primarul comunei Udeşti din judeţul Suceava", se mai arată în comunicatul de presă remis redacției EVZ.
Acțiunea a fost transmisă Curții Constituționale a României, vineri, 14 februarie 2014.
Raportul ANI
Reamintim că la data de 11 mai 2012, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârșire de către Botezatu Savel Viorel, primar al Comunei Udeşti (judeţul Suceava), a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 253 indice 1 din Codul Penal al României.
Conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, "prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative", iar, potrivit dispozițiilor art. 253 indice 1 din Codul Penal al României, "conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material (…) pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură".
Concret, inspectorii de integritate au constatat că primarul Botezatu avizat plata unor servicii de protocol în valoare totală de 21.388,3 lei către S.C. UDEŞTEANA S.R.L., societate în cadrul căreia deţine calitatea de asociat unic, iar soţia acestuia, Botezatu Elena, exercită funcția de administrator.
La data de 17.06.2008, a fost validat mandatul lui Botezatu Savel Viorel de primar al Comunei Udeşti, judeţul Suceava, pentru perioada 2008 – 2012. Începând cu data de 02.07.1991, el deține calitatea de asociat unic în cadrul S.C. UDEŞTEANA S.R.L. iar soția lui exercită, începând cu data de 16.06.2008, funcția de administrator în cadrul S.C. UDEŞTEANA S.R.L.
ANI a sesizat atunci Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava cu privire la posibila săvârşire de către Botezatu Savel Viorel a infracţiunii de conflict de interese. Totodată ANI a inițiat demersurile prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.
Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.
Prefectura s-a opus
Ulterior, Curtea de Apel Suceava l-a sancţionat administrativ cu o mie de lei pentru conflict de interese, iar primarul nu a contestat acest verdict. ANI consideră că odată fiind hotărârea definitivă şi irevocabilă, trebuie declanşată procedura disciplinară privind conflictul de interese în urma căreia primarul de Udeşti își pierde funcția.
Prefectura Suceava, pe de altă parte, a susţinut că primarul nu mai are de ce să rişte acest lucru pentru că şi sancţiunea administrativă ar face parte din gama procedurilor disciplinare.
Acum Curtea Constituțională a României va tranșa conflictul constituțional dintre puterea executivă (reprezentată aici de prefect) și Justiție (reprezentată de CSM).

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: