Instanța a făcut dreptate pentru Vomir Bizo Daniela, fiica regretatului profesor din Cluj, Aurel Bizo. Instanța a admis apelul făcut de tânăra avocată și îl obligă pe Liviu Alexa, fostul lider al PSD Cluj să publice hotărârea judecătorească atât în ziarul pe care îl conduce, cât și într-un cotidian de răspândire națională, totul pe cheltuiala sa.

Decizia:

,,Admite apelul declarat de reclamanta Vomir Bizo Daniela împotriva sentinţei civile nr. 595 din 19.12.2018 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 13977/211/2018, pe care o schimbă în parte în sensul că:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta Vomir Bizo Daniela în contradictoriu cu pârâtul Alexa Liviu Doru Alin, şi în consecinţă:

Constată caracterul ilicit al faptelor săvârşite de către pârâtul Alexa Liviu Doru Alin prin publicarea articolului în publicaţia online www.ziardecluj.ro, cu consecinţa încălcării demnităţii, onoarei şi reputaţiei profesionale a reclamantei Vomir Bizo Daniela, precum şi cu consecinţa caracterului defăimător cu privire la integritatea memoriei tatălui reclamantei, defunctul profesor dr. Aurel Bizo.

Dispune obligarea pârâtului la încetarea acestor acte denigratoare şi interzice pentru viitor săvârşirea acestor fapte, de natură să aducă în continuare o gravă atingere a drepturilor nepatrimoniale aparţinând reclamantei şi de natură să defăimeze memoria defunctului său tată, Bizo Aurel.

Dispune obligarea pârâtului Alexa Liviu Doru Alin la publicarea, pe cheltuiala acestuia, a prezentei hotărâri, într-un cotidian de răspândire naţională, precum şi într-un cotidian local şi în publicaţia on-line www.ziardecluj.ro, timp de 3 zile în mod consecutiv.

Menţine dispoziţia sentinţei cu privire la soluţia asupra excepţiei lipsei de interes Ia act de manifestarea de voinţă a apelantei de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Respinge apelul incident declarat de pârâtul Alexa Liviu Doru Alin împotriva sentinţei civile nr.595 din 19.12.2018 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 13977/211/2018.

Decizia este definitivă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 06.06.2019.”