Promoţia anului 2018 a U niversităţii de M edicină şi F armacie „Carol Davila” din Bucureşti numără 1.944 de absolvenţi, cu 87 mai mulţi faţă de promoţia anului trecut, o diferenţă semnificativă înregistrându-se la nivelul Facultăţii de Medicină unde, anul acesta, sunt 1.223 de absolvenţi, comparativ cu 907 licenţiaţi în 2017. Un rezultat fantastic, consemnat chiar în anul centenarului.

 

Prof. Mircea Beuran speră ca noii medici să nu plece din țară

„Este a 1 48-a pr omoție de tineri mediciniști, de pr etutindeni. O dată cu terminarea celei mai mari părți de e xamene pe care le dai la Facultatea de Medicină, acesta este cel mai greu examen, un examen de viață, al emoțiilor, de terminarea unui ciclu, în c are fundamantarea mes eriei s e c oncretizează printr – o întâlnire între ab solvenți, c adrele didactice și familia. Totul se încheie cu un jurământ. Acest jurământ antic al lui Hipocrat, chiar dacă a mai trecut prin mici metamorfoze, nu s-a schimbat. Cred că aceste momente te leagă sufletește, îți conturează viitorul, către ce dorești să mergi mai departe”, a spus șeful c atedrei de Chirur gie în c adrul UMF Car ol Davila, Mircea Beuran.

 

„Drumul de medic este permanent în studiu”

Profesorul Beuran crede că dacălii au insulfat și dragostea de țară studenților proaspăt ab solvenți: „La fiec are cur s există întrebarea: câți vreți să faceți disciplina la c are ați r ecurs, câți vr eți să părăsiți țara? Numărul celor care doresc să se pregătească în țară și să rămână în țară este în creștere. Generația pe care o sărbătorim astăzi este generația care coincide cu anul Marii Uniri, în care, practic, toți care avem această suflare românească am rămas pe teritoriul României. Medicina, fiind o mes erie socială, absolvenții de acum o pot promova, ca purtători de cuvânt pentru a întreține viața acasă, în România. Iar cei care sunt plecați văd că dau semne că ar vrea să se întoarcă. Acest lucru s e datorează unor fapte pr ecum c onstruirea unor spit ale noi, tehnologia adusă, creșterile salariale. Dar nu partea financiară primează, ci posibilitatea folosirii unor aplicații medicale de vârf . După cum vedeți, avem medici de pe toate meridianele pământului, oameni care au venit să studieze la noi, care au ales România”, a mai spus prof. Beuran. În sala festivității, absolvenții de origine română era întrun procent de 50%-50% cu absolvenții străini, din toate colțurile lumii.

 

Andrei Neagu, șef de promoție, cel mai bun din peste 1.200 de studenți

Andrei N eagu: „Mă simt emoționat mai mult pentru t erminarea f acultății decât pentru f aptul că sunt șef de promoție”, spune tânărul cu multă modestie. „Știu că au fost mulți colegi cu rezultate foarte bune. S-a întâmplat ca eu să fiu puțin mai bun decât alții”, a mai spus. A a vut doar trei note de 9, în rest zece pe linie, în t oți cei șase ani de studiu. „Cel mai mult m-au atr as anatomia, fiziolo gia, pneumolo gia… În principiu mie mi-a plăcut să învăț, la foarte puține pot să spun că am învățat din obligație. Nu pentru a lua nota 10, ci pentru a fi pregătit cât mai bine, să știu din toate ca să fiu eficient în carieră”, a spus absolventul.

Se pregătește pentru o c arieră în clinică, nu chirur gicală, iar chemar ea lui este spre pneumologie.

„M-am gândit când va să plec din țară… A cum nu aș put ea să mai spun asta. Aș vr ea să plec t emporar pe p arcursul rezidențiatului doar pentru studiu”, a mai spus tânărul.

Modelul lui în pr ofesie este Profesorul Miron Bogdan de la Spitalul de Pneumologie „Marius Nasta” din Capitală.

Profesorul Sinescu, mândru de record

„Ne bucură faptul că, în anul centenarului Marii Uniri, Universitatea noastră, prin Facultatea de Medicină, reuşeşte să dea României un număr record, pentru ultimii ani, de medici care, printr-un efort susţinut în cei şase ani de studii de licenţă, ajung astăzi să depună jurământul lui Hipocrate pentru a se dedica uneia dintre cele mai nobile profesii” a declarat Ionel Sinescu, rector al UMF „Carol Davila”din Bucureşti.

 

Străinii pleacă acasă

Tolu Alagey, o apariție exotică printre absolvenți, a vorbit cu drag despre anii petrecuți la „Carol Davila”. „De șase ani sunt în România, am stat doar pe perioada studiilor. Acum voi pleca înapoi acasă, în Londra. Sper să urmez o carieră în dermatologie. Mi-am dat seama pe la zece ani că vreau să mă fac medic, după ce am realizat un proiect la școală despre anatomia umană. Tatăl meu este și el medic”, ne-a spus Tolu. Prietena ei, Hajir Alha, din Suedia, spune că ar fi rămas în România dacă nu ar fi o problemă financiară: „Ca străin trebuie să plătești spitalul pentru a obține o specializare, așa că prefer să mă întorc acasă și să continui rezidențiatul acolo. Dar România este o țară foarte frumoasă”, a spus proaspăta absolventă de UMF.

 

Te-ar putea interesa și: