Evenimentul Zilei > Actualitate > Uioreanu le face campanie candida?ilor USL pe BANI PUBLICI în colegiul SO?IEI sale
Uioreanu le face campanie candida?ilor USL pe BANI PUBLICI în colegiul SO?IEI sale

Uioreanu le face campanie candida?ilor USL pe BANI PUBLICI în colegiul SO?IEI sale

Un utilaj care lucreaz? pentru Regia Autonom? a Drumurilor Jude?ene (RADJ) Cluj a fost folosit în comuna Tureni ca suport pentru materiale de campanie electoral? ale USL. Pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj este Horia Uioreanu (USL), iar so?ia acestuia, Elena Uioreanu, candideaz? pentru un fotoliu de deputat în colegiul în care se plimba utilajul.

Comuna Tureni face parte din Colegiului 9 Deputa?i, acolo unde candideaz? Elena Uioreanu.
De?i pe ma?in? apar afi?e numai cu candidatul USL pentru Colegiul 4 Senat, Alexandru Cordo?, campania electoral? este în favoarea tuturor candida?ilor USL.
"A face campanie cu ajutorul acestei logistici este absolut p?gubos pentru orice stat democratic din Europa. Nu mi se pare normal s? se treac? la asfaltarea drumurilor din comune folosind afi?e ?i steaguri USL, atâta vreme cât discut?m aici de bani publici", a acuzat candidatul ARD , Alexandru Coroian, citat de "Ziua de Cluj.
Directorul general al Regiei de drumuri a sus?inut îns? c? utilajul în cauz? nu apar?inea institu?iei pe care o conduce.

"Ma?ina respectiv?, care s-a prezentat diminea?? la lucru în Tureni, pentru partea de frezare în vederea între?inerii îmbr?c?min?ii asfaltice, nu era ma?ina RADJ, era o ma?in? închiriat?. La prezentarea la locul punctului de lucru, a fost sesizat de ?eful punctului de lucru s?-?i dea jos afi?ele. Dup? 15 minute, afi?ele erau luate ?i ne-am continuat activitatea", a explicat Eugen Cadar, directorul general al RADJ.
La rândul s?u, candidatul cu pricina, Alexandru Cordo?, a sus?inut la Realitatea TV Cluj c? nu a oferit afi?e Regiei de Drumuri pentru a fi puse pe utilaje. Mai mult, Cordo? a spus c? este posibil ca patronul firmei care de?ine utilajul s? fi pus afi?ele ?i steagurile din proprie ini?iativ?.