Evenimentul Zilei > Economie > TOTUL despre cum ții contabilitatea în 2015: IATĂ modificările în vigoare de la 1 ianuarie
TOTUL despre cum ții contabilitatea în 2015: IATĂ modificările în vigoare de la 1 ianuarie

TOTUL despre cum ții contabilitatea în 2015: IATĂ modificările în vigoare de la 1 ianuarie

Pe 1 ianuarie a intrat în vigoare Ordinul MFP nr. 1802/2014 care aprobă reglementările din Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea. Acesta devine actul de referință în conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale. Acesta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 și situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conform noilor reglementări, potrivit firmei de consultanță Benta Consult.

Care sunt elementele de noutate absolută

– Elementele de noutate absolută sunt generate de două abordări:
– o reclasificare a entităților economice în categoriile de microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcție de această clasificare, fiecare dintre aceste entități va întocmi situații financiare prescurtate sau cu mai multe componente;

– transpunerea în legislația națională a mai multor standarde IFRS față de cele deja existente.

Cum se clasifică operatorii economici în funcție de cifra de afaceri și active

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 350 000 euro;
b)cifra de afaceri netă: 700 000 euro;
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria
microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei
criterii:
a)totalul activelor: 4 000 000 euro;
b)cifra de afaceri netă: 8 000 000 euro;
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a)totalul activelor: 4 000 000 euro;
b)cifra de afaceri netă: 8 000 000 euro;
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

• Aceste criterii de clasificare se au în vedere la stabilirea formatului situațiilor financiare anuale și a numărului de componente ale acestor situații financiare.

Standardele de contabilitate internațională din noile reglementări contabile față de cele deja existente

• Parcurgând noile reglementări contabile, față de prevederile existente anterior, regăsim transpuse distinct următoarele standarde de contabilitate internațională:

– IAS28 Investiții în entități asociate – acestea sunt regăsite în secțiunea de Investiții nete în entități străine.

– IAS23 Costurile îndatorării – acestea sunt regăsite în secțiunea Costurile cu realizarea unor active imobilizate.

– IAS40 Investiții imobiliare. Actul normativ adoptă o procedură distinctă de contabilizare a investițiilor imobiliare față de celelalte active ale societății.

– IAS41 Agricultură. Regăsim transpusă în legislația națională noțiunea de active biologice, atât sub forma imobilizărilor de active biologice cât și a stocurilor de producția agricolă – active biologice producție animală.

– IFRS6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale. Legiuitorul a transpus în legislația națională evaluarea resurselor minerale, detaliind principiile de recunoaștere în contabilitate atât pe structură de active necorporale cât și pe structură de active corporale.

– Desigur, se păstrează câteva diferențe fundamentale cum ar fi faptul că valoarea
amortizabilă a activelor este costul de achiziție sau producție în cazul reglementărilor recent adoptate, situație existentă și în perioada anterioară, pe când în cazul contabilității conforme cu IFRS valoarea amortizabilă a activelor este determinată ca diferență între costul cu achiziția sau producția activelor și valoarea reziduală a acestora.

Cum sunt întocmite situațiile financiare anuale

– Situațiile financiare anuale au în continuare ca obiectiv prezentarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului entității. Cu toate acestea, observăm și tendința de transpunere în legislație a unor elemente normative pentru întocmirea situațiilor financiare anuale conforme cu un cadru de reglementare.

Ce principii contabile sunt recunoscute

Sunt recunoscute următoarele principii contabile:

– Principiul intangibilității bilanțului. În opinia noastră, consacrarea acestui principiu este un lucru excelent, ținând cont că se păstrează procedura de corectare a erorilor contabile la data constatării lor.

– Principiul contabilității de angajamente – acesta ne obligă să înregistrăm în evidențele contabile tranzacțiile la data la care acestea se produc și nu pe măsura încasărilor sau plăților generate de acestea.

– Principiul permanenței metodelor – acesta obligă entitatea să utilizeze politici și metode contabile în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

– Principiul prudenței – acesta obligă entitatea să nu supraevalueze activele și veniturile și să nu subevalueze datoriile și cheltuielile.

– Principiul necompensării. Compensările între elementele de activ și datorii, respectiv între venituri și cheltuieli sunt interzise.

– Principiul evaluării separate a elementelor de activ și datorii – acest principiu ne obligă la analiza distinctă a componentelor elementelor de activ și pasiv când se efectuează evaluări.

– Principiul evaluării la costul de achiziție sau costul de producție. Înregistrarea în evidența contabilă a elementelor patrimoniale se efectuează de regulă pe baza costului de achiziție sau de producție. Eventualele excepții sunt permise numai în conformitate cu actualele reglementări.

– Principiul pragului de semnificație. O entitate se poate abate de la reglementările privind modul de prezentare a informațiilor doar când acestea sunt nesemnificative.

Când e obligatorie auditarea situațiilor financiare

Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a)totalul activelor: 3.650.000 euro;
b)cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

• Obligaţia de auditare pentru aceste entități se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două din cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.