Evenimentul Zilei > Economie > TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ întrată în vigoare. VEZI cui se aplică și ce trebuie să faci pentru a beneficia de prevederile legii
TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ întrată în vigoare. VEZI cui se aplică și ce trebuie să faci pentru a beneficia de prevederile legii

TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ întrată în vigoare. VEZI cui se aplică și ce trebuie să faci pentru a beneficia de prevederile legii

În Monitorul Oficial numărul 0367 din 21 august a fost publicat Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, reamintesc consultanții de la Bența Consult.

Actul normativ adoptă procedura efectivă pe care o va aplica organul fiscal în vederea transpunerii prevederilor din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale, lege cunoscută în practică ca fiind legea amnistiei fiscale.

Legea amnistiei fiscale a intrat în vigoare în data de 23 iulie 2015 și aduce scutirea la plata unor obligații fiscale, pentru mai multe categorii de contribuabili.

Totodată, a fost adoptată și Legea nr. 225/2015 privind scutirea unor categorii de persoane de plata contribuției individuale la sănătate și se identifică unele cazuri când prevederile acestor două legi se suprapun. În acest caz, organele fiscale au adaptat procedura de aplicare pentru transpunerea efectivă a ambelor acte normative.

În esență, pentru a putea analiza ordinul de aplicare efectivă a amnistiei fiscale, reamintim că prin Legea nr. 209/2015 s-a acordat scutire la plata unor obligații fiscale generate de:
a) reîncadrarea activității din categoria activităților independente prestate de PFA sau plătite în baza unor contracte civile, respectiv drepturi de proprietate intelectuală, prin reclasificarea acestor sume în venituri dependente de natură salarială, pentru perioada anterioară datei de 01 iulie 2015;
b) s-a reclasificat indemnizația pe perioada delegării și detașării în străinătate, diurna externă, în venituri de natură salarială, calculându-se asupra acestei diurne toate impozitele aplicabile salariilor în bani, pentru perioada anterioară datei de 01 iulie 2015;
c) se anulează contribuția la asigurările de sănătate pentru persoanele ce au avut venituri mai mici decât salariul minim brut pe țară, iar baza contribuției a fost majorată la nivelul salariului minim brut pe țară, pentru perioada 01 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012;
d) se anulează diferența de TVA pentru persoanele ce au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, când acestea au depășit plafonul de scutire de TVA, dar nu s-au înregistrat în scopuri de TVA din diferite considerente, pentru perioada anterioară datei de 01 iulie 2015.

În scopul aplicării legii, au fost adoptate un număr de patru proceduri ce pot să țină cont de încadrarea unui contribuabil într-una sau în mai multe situații prevăzute de Legea nr. 209/2015.

Cum sunt identificați cei care intră sub legea amnistiei

La nivelul structurilor de inspecție fiscală sau la nivelul structurilor unde sunt emise actele administrativ fiscale ce conțin obligații fiscale supuse anulării, se va efectua o identificare punctuală a celor ce intră sub incidența legii amnistiei.

Dacă în raportele de inspecție fiscală sau în deciziile de impunere există și alte taxe și impozite ce nu fac obiectul amnistiei, se vor extrage acele obligații supuse anulării.

Persoanele cu atribuții vor întocmi o listă a obligațiilor supuse anulării, ce va fi semnată și aprobată corespunzător, ce va ulterior comunicată compartimentului ce administrează contribuabilul.

În această listă, se vor evidenția separat obligațiile anulate ce au fost anterior communicate contribuabilului, dar și cele ce nu au fost încă trimise acestuia.

CONTRIBUȚIA la sănătate, anulată pentru anumite persoane

Procedură de identificare a persoanelor fizice pentru care se anulează contribuția de sănătate.
Această procedură cuprinde două părți, respectiv pentru toți contribuabilii ce au realizat venituri mai mici decât salariul minim brut pentru care se anulează obligația plății, dar și contribuabilii pentru care s-a acordat prin Legea nr. 225/2015 anularea contribuției de sănătate.

Se au în vedere cu precădere copii cu vârsta până la 18 ani, elevii și studenții cu vârsta de până la 26 ani, femeile însărcinate și lăuzele. 

Se verifică și dacă aceste persoane au realizat următoarele categorii de venituri:
a)cedarea folosinţei bunurilor;
b)investiţii;
c)premii şi cştiguri din jocuri de noroc;
d)operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul fiscal, 
e)alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.

După parcurgerea acestor proceduri, se va întocmi o listă finală comunicată compartimentului cu atribuții în verificarea și administrarea contribuabililor. Persoanele ce beneficiază de amnistie fiscală vor primi decizia de anulare a obligațiilor fiscale, formular adoptat tot prin actul normativ analizat.

Anularea efectivă a obligațiilor fiscale

3. Procedura de anulare a obligațiilor fiscale la cererea contribuabilului interesat.
Dacă există cazuri și ne referim la persoanele fizice, ce beneficiază de prevederile legilor invocate anterior – Legea nr. 209/2015 privind amnistia și Legea nr. 225/2015 privind scutirea la plată a contribuției de sănătate pentru unele persoane fizice – pentru care procedura din oficiu nu s-a realizat, acestea au dreptul să solicite aplicarea scutirii la plată a contribuției de sănătate.

În acest sens, elementul principal al procedurii este obținerea de către persoana fizică de la casa de sănătate, a unui document de atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției.

Ulterior, persoana fizică se va adresa ANAF pentru a realiza scutirea la plată a contribuției.
4. Procedura de emitere a deciziilor de anulare.
Ultima parte a actului normativ analizat adoptă formatul Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale, respectiv procedurile interne de comunicare, arhivare, utilizare și păstrare a documentelor întocmite pentru realizarea efectivă a amnistiei fiscale.
 
Ordinul analizat astăzi a intrat în vigoare în data de 21 august 2015, data publicării în Monitorul oficial, astfel orice persoană interesată în realizarea amnistiei fiscale poate urmării aplicarea efectivă a acesteia.