Este vorba despre două terenuri cu suprafaţe de 388,10 mp şi 390,15 mp, situate în bd. Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti, unde MFP are birouri, dar terenul este al Primăriei Capitalei.

Ministerul a cumpărat imobilele, unde își desfăşoară activitatea o parte din personalul aparatului central al MFP, în anul 2004 de la Raiffeisen Bank. „Anterior achiziției acestui imobil Municipiul București și Raiffeisen Bank au încheiat contracte de concesiune a cotelor indivize de teren în suprafață de 388,10 mp aferentă blocului M17, tronson II, respectiv cedarea în concesiune a cotei indivize de teren în suprafață de 390,15 mp aferentă blocului M17, tronson III, astfel încât terenurile pe care sunt situate imobilele vândute au rămas concesionate până la 31.12.2005 plata până la această dată a redevenței anuale fiind achitată de Raiffeisen Bank S.A. Ulterior achiziției imobilelor, prin contractele de vânzare – cumpărare încheiate între Raiffeisen Bank S.A. și Ministerul Finanțelor Publice, cel din urmă s-a obligat să încheie un nou contract de concesiune cu municipiul București până la 31.12.2005. Prin H.G. nr. 217/2014 construcţia situată în București, B-dul. Mircea Vodă nr.44, tr.II şi tr.III, a fost înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și dată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice. Prin acest act normativ nu s-a reglementat și situația terenurilor aferente”, se arată în documentul transmis de ministru.

Ca urmare a celor prezentate, MFP solicită aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al municipiului Bucureşti, privind emiterea unei Hotărâri care are ca obiect trecerea a două terenuri cu suprafaţele de 388,10 mp şi 390,15 mp, situate în bd. Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti, din proprietatea municipiului Bucureşti în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.