Astfel, senatorii au adoptat un amendament al Comisiei juridice, potrivit căruia "acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti având ca obiect stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daune morale, cu excepţia acţiunii civile alăturate acţiunii penale, se taxează cu 10% din taxa prevăzută de lege pentru cererile şi acţiunile evaluabile în bani".

În expunerea de motive se precizează că "nu este echitabil ca persoana îndreptăţită să solicite daune morale să fie obligată la plata unei taxe de timbru în acelaşi mod în care se procedează atunci când se formulează o altă pretenţie certă evaluabilă în bani".

De asemenea, se arată că, "din cauza cuantumului ridicat al taxei, există multe situaţii în care cetăţenii fie renunţă la introducerea acţiunii în justiţie, fie solicită acordarea unor sume sub cuantumul considerat de ei ca o reparaţie justă pentru suferinţele cauzate de pârât".

Senatul este primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind forul decizional.

(15:34)