Evenimentul Zilei > Economie > Taxa de poluare: SE RESTITUIE doar sumele ÎNCASATE după 2010. VEZI procedura
Taxa de poluare: SE RESTITUIE doar sumele ÎNCASATE după 2010. VEZI procedura

Taxa de poluare: SE RESTITUIE doar sumele ÎNCASATE după 2010. VEZI procedura

În Monitorul Oficial nr. 0655 din 31 august 2015 OG nr. 40 din 26 August 2015 a fost publicată ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, anunță consultanții Bența Consult.

Actul normativ reglementează restituirea la cererea persoanei interesate a „taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule”, respectiv ”taxa pe poluare” pentru autovehicule sau „taxa pentru emisiile poluante” provenite de la autovehicule.

Având în vedere modificările multiple apărute în timp, se pune întrebarea ce taxe sunt în sfera restituirii.

Sunt în sfera restituirii următoarele categorii de taxe:
 – taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule – taxa prevăzută la art. 214^1 -214^3 din Codul fiscal, în vigoare până la data de 1 iulie 2008; 
 – taxa pe poluare pentru autovehicule – taxă prevăzută de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
– taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – taxă prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare.

Potrivit ordonanței, fac obiectul cererii și dobânzile datorate contribuabilului, determinate între perioada de la care s-a perceput taxa și data restituirii acesteia. 

Însă,  chiar dacă sunt în sfera restiturii aceste taxe, pot fi restituite numai taxele ce nu sunt prescrise în termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală. Termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală este de 5 ani, începând cu 01 ianuarie al anului următor celui în care s-a născut obligația de plată de taxei (conform art. 135 din Codul de procedură fiscală).

În acest context, observăm că pot fi restituite la cerere taxele aflate în sfera restituirii plătite după data de 01 ianuarie 2010. Această situație se aplică dacă plătitorul taxei nu a desfășurat nicio acțiune care să conducă la suspendarea prescripției, cum ar fi începerea unei acțiuni în instanță.

În unele cazuri particulare, pot fi restituite și taxe plătite anterior acestei date, când plătitorul a demarat acțiuni ce conduc la suspendarea prescripției extinctive. 

Rambursarea taxei în cinci ani

Restituirea taxei și a dobânzii datorate contribuabilului se eșalonează pe o perioadă de 5 ani calendaristici, în fiecare an restituindu-se 20% din obligație, printr-un grafic emis de organul fiscal.

Cererile de restituire depuse de contribuabil se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar decizia de soluționare a cererii se comunică contribuabilului în termen de 10 zile de la emitere. Aceste termene sunt valabile în anul 2015, conform art. 70 din Codul de procedură fiscală.

Dacă cererile vor fi depuse în anul următor, termenul de 45 de zile se prelungește cu încă 60 de zile, dacă autoritatea fiscală consideră necesar obținerea unor probe suplimentare, conform noului termen de rezolvare a solicitărilor contribuabilului prevăzut în noul Cod de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015.

În cazul în care solicitarea contribuabilului de restituire a taxei de poluare este refuzată, persoana îndreptățită are dreptul să depună contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Sumele eșalonate pe perioada celor 5 ani de restituire se actualizează cu indicele prețurilor de consum. Restituirea sumelor se suportă din bugetul fondului de mediu sau bugetul de stat.

Prin Ordin al președintelui ANAF și al Ministrului Mediului, se va adopta procedura efectivă de punere în aplicare a acestei modificări normative.