Evenimentul Zilei > Actualitate > Sute de profesori înșelați la bani de mai-marii lor. 4 milioane de euro au dispărut în neant de la Ministerul Educaţiei
Sute de profesori înșelați la bani de mai-marii lor. 4 milioane de euro au dispărut în neant de la Ministerul Educaţiei

Sute de profesori înșelați la bani de mai-marii lor. 4 milioane de euro au dispărut în neant de la Ministerul Educaţiei

Ministerul Educaţiei a anunţat, după ce l-a demis pe directorul Cristian Mirescu, că Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, care a fost coordonatorul unui proiect fraudat, va fi reorganizat din temelii.

Directorul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), Cristian Mirescu, a fost revocat din funcţie pe 23 august. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, de-a lungul vremii au fost multe neregului care au dus la această decizie, printre ele fiind şi cele legate de cheltuirea de bani europeni şi de la buget pentru proiecte fără nicio finalitate.

Tot presa, bat-o vina!

„Domnul Cristian Mirescu nu mai este director la CNEE. Sunt mai multe nereguli care au fost sesizate, nu doar acest lucru. Presa a sesizat de-a lungul vremii numeroase nereguli în ceea ce priveşte activitatea CNEE. Domnul Mirescu a fost detaşat timp de doi ani la o altă instituţie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Mirabela Amarandei. Potrivit acesteia, ministerul va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de director la CNEE, existând intenţia de a fi reorganizat întregul centru. „Momentan există un interimar, o persoană care asigură interimatul în ceea ce priveşte managementul instituţiei. Luăm foarte serios în considerare reorganizarea instituţiei”, a mai spus Amarandei.

Pe 2 august, Evenimentul zilei ceruse oficial explicaţii, atât de la minister, cât şi de la CNEE, despre un proiect cu fonduri europene, coordonat de Cristian Mirescu, deoarece aveam sesizări de la mai multe cadre didactice că a eşuat, iar sute de dascăli care au muncit la el nu au fost plătiţi.

Una am întrebat noi…

Evenimentul zilei a transmis celor două instituţii următoarea solicitare: „În temeiul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne comunicaţi cum a fost finalizat Proiectul „Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/31536, beneficiar: CNEE, manager de proiect Mirescu Silviu Cristian, directorul CNEE. De asemenea vă rugăm să ne precizaţi unde a ajuns proiectul finalizat, unde poate fi consultat şi dacă participanţii şi-au primit drepturile băneşti pentru munca prestată”.Alta ni s-a răspuns

De la Biroul de presă al Ministerului Educaţiei am primit acest răspuns: „Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm răspunsul furnizat de CNEE, instituţia care a coordonat acest proiect:

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a implementat, în perioada 2009-2013, proiectul strategic Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal, ID 31536.

Proiectul s-a finalizat prin realizarea obiectivelor specifice asumate în cererea de finanțare și anume:

1. Diagnoza stării actuale a curriculumului naţional în învăţământul liceal din perspectiva coerenţei şi a interacţiunii componentelor acestuia.

2. Diversificarea ofertei educaţionale la nivelul învăţământului liceal în vederea înlesnirii accesului în învăţământul postliceal, superior şi/sau a inserţiei sociale a absolvenţilor de liceu.

3. Elaborarea următoarelor componente ale curriculumului naţional din învăţământul liceal:

– planurile-cadru, documente care stabilesc ariile curriculare, disciplinele/ modulele şi resursele de timp alocate acestora

– programele şcolare, care stabilesc competenţele generale, competenţele specifice, conţinuturile învăţării, precum şi standardele curriculare de performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină/modul din planurile-cadru de învăţământ.

Rezultatele relevante ale proiectului pot fi consultate la adresa www.liceu. rocnee.eu.

Menționăm faptul că toți participanţii, care au colaborat cu CNEE în vederea realizării produselor curriculare asumate prin proiect şi au avut contracte de colaborare încheiate legal cu beneficiarul, au fost remuneraţi la timp şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Dascălii se plâng de ani buni ministrului că au fost escrocați, dar nu le răspunde nimeni

Aproape 100 de profesori înaintau în septembrie 2014 o sesizare către ministrul Educaţiei, în care se plângeau că nu şi-au primit drepturile cuvenite pentru participare la proiect. Iată povestea lor:

În anii 2012 şi 2013 au făcut parte din grupul de experţi în cadrul proiectului 31536, al cărui beneficiar a fost CNEE, peste 400 de profesori de la toate disciplinele de studiu, din toată ţara.

În cadrul uneia dintre întâlnirile de lucru ale proiectului, au semnat, în dublu exemplar, contractul, urmând să primească câte un exemplar după semnarea acestuia de către echipa de proiect.

Nu au primit acel exemplar. Nu au primit nici decontul deplasărilor şi nici salariile prevăzute în contract. Mai mult decât atât, la un moment dat, după ce proiectul a fost finalizat, unii dintre ei au primit un mail de la echipa de proiect prin care li se cerea acordul de schimbare a contractelor pe care le completaseră, pentru a se putea încadra în numărul de ore prevăzut în Instrucţiunea 64 din 01.02.2013 (având în vedere că unii dintre ei erau implicaţi şi în alte proiecte). Acest acord li s-a cerut prin mail, adică fără semnătură pe suport letric… Din acest moment, nu au mai primit niciun mesaj de la echipa de proiect, deşi foarte mulţi din cei implicaţi au pus întrebări la care, evident, nimeni nu a răspuns niciodată…

OI POSDRU MEN a amuţit în iunie 2014

La începutul lunii mai 2014 au trimis o sesizare la Fondul Social European România, care a fost direcţionată către Organismul Intermediar POSDRU MEN. Aceasta din urmă le-a solicitat, după mai bine de o lună, corespondenţa cu echipa de proiect. Au realizat print-screen-uri cu toată corespondenţa electronică dintre ei şi echipa de proiect, anunţurile şi sarcinile primite de la aceasta, răspunsurile lor, sarcinile realizate de ei, precum şi raportările lunare solicitate. Din ultima parte a lunii iunie 2014 nu au mai primit niciun semn.

Păcăleala era regulă la CNEE

Pe parcursul luptei pentru banii ce li se cuvin, profesorii noştri au constatat că sunt foarte mulţi colegi de-ai lor care au participat şi la alte proiecte, în care CNEE a fost beneficiar şi nu şi-au primit drepturile contractuale.

„Eu am scris către Nereguli POSDRU şi mi s-a răspuns că nu s-a cerut rambursarea proiectului şi mi s-a sugerat să-i dau în judecată. În toamna anului 2015 am trimis o somaţie de plată prin executor judecătoresc, dar nici la aceasta nu s-a răspuns, astfel că am depus o acţiune la Judecatoria sectorului 1”, a spus pentru EvZ unul dintre participanţii la proiect.

18.500.000 de lei, lipsă la apel

Am accesat site-ul, aşa cum am fost îndrumaţi de CNEE, ca să descoperim „rezultatele relevante ale proiectului”. Iată ce am găsit: „Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare”; „Apel selecţie A-2-16 formatori aprilie”; „Invitaţie participare servicii hoteliere aprilie”; „Obiective”; „Rezultate aşteptate”. „Rezultatele relevante ale proiectului”, pentru care s-au cheltuit 18.500.000 lei , sunt lipsă la apel, iar din răspuns neam lămurit că retribuţia pentru munca prestată au primit-o doar cei cărora organizatorii le-au făcut „contracte legale”.

Ultima întrunire s-a amânat definitiv

Proiectul a început în decembrie 2012, la un hotel din Bucureşti, cu o întrunire care a ţinut patru zile, în care participanţii au început să lucreze la programe, în echipă. Au mai avut loc înca doua întruniri de câte patru zile, în ianuarie şi februarie 2013, la alt hotel din capitală, iar cea din martie s-a amânat până nu a mai avut loc. Printre profesorii păcăliţi circulă zvonul că organizatorii nu au mai avut bani să plăteasca ultima şedere la hotel. „Coordonatorii proiectului nu au folosit programele la care s-a lucrat deşi acestea erau terminate 100% şi au fost predate şefilor echipelor de lucru”, ne-a declarat unul dintre profesorii rămaşi cu buza umflată.