"Situaţia persoanelor marginalizate social din România este dramatică. Acestea au nevoie urgentă de măsuri de suport personalizate şi adaptate fiecărui caz social în parte. De asemenea, considerăm că este necesară derularea unor campanii de sensibilizare şi totodată de informare a angajatorilor şi autorităţilor cu privire la potenţialul real al persoanelor vulnerabile social", a declarat coordonatorul cercetării, Diana Chiriacescu.

Peste 95% din respondenţii studiului au declarat că au întâmpinat dificultăţi semnificative atât în procesul de căutare a unui job în acord cu competenţele şi abilităţile lor, precum şi după angajare. 

Ei au mai spus că nu reuşesc să păstreze un loc de muncă fără susţinerea unui serviciu de suport, cu precădere mediator sau consilier ori a unei persoane de sprijin la locul de muncă, iar media duratei de angajare la un loc de muncă este de doi ani.

Mai mult, peste 36% din respondenţi s-au confruntat cu situaţii de discriminare la momentul căutării unui loc de muncă, în special atunci când aceste persoane sunt de etnie romă, se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau sunt seropozitive.

Majoritatea celor chestionaţi prin acest studiu au afirmat că măsurile de sprijin sunt încă insuficiente, iar angajatorii evită integrarea lor pe locurile de muncă vacante fie din lipsa unor informaţii de bază despre situaţia de vulnerabilitate, din teamă unei productivităţi mai reduse, deci a scăderii profitului ori din lipsă de informare privind facilităţile oferite angajatorilor.

Te-ar putea interesa și: