Potrivit raportului Ernst & Young – Transformarea riscurilor în rezultate (Turning risks into results), nivelul investiţiei în gestionarea riscurilor este strâns legat de performanţa financiară a companiilor, anunță Agerpres.

Bazat pe o cercetare cantitativă globală (care a implicat 576 de interviuri în companii din 16 ţări şi analiza unor informaţii din 2.750 de rapoarte ale unor analişti sau ale companiilor), studiul Ernst & Young analizează nivelul de maturitate la care au ajuns practicile de management al riscului şi legătura lor cu performanţele financiare ale companiei.

În concluziile studiului Ernst & Young se arată că organizaţiile care reuşesc să transforme riscurile în rezultate îşi creează avantaje competitive prin implementarea mai eficientă a resurselor (ştiu exact unde alocarea resurselor va avea efectul cel mai bun şi riscul pe care compania îl va putea gestiona eficient), printr-un proces îmbunătăţit de luare a deciziilor şi, în ultimă instanţă, printr-o expunere redusă la evenimente negative.

Totodată, cercetarea a identificat principalele practici de management al riscului implementate de companii. A rezultat că, în timp ce majoritatea organizaţiilor aplică elemente de bază de management al riscurilor, companiile de top fac mult mai mult decât atât şi anumite practici sunt o prezenţă constantă în cazul performerilor de top.