Apelul ANOSR vine în urma unor anunțuri postate de anumite universități private și de stat din România prin care le este promis sau sugerat absolvenților de liceu care nu au luat examenul de bacalaureat că se pot înscrie la cursuri de învățământ superior și că vor deveni studenți ai universității.                                 

Anunțurile au la bază Ordonanța de Urgență nr. 49/2014 care a măcelărit Legea Educației și care, printre altele, le permite universităților să înființeze colegii de studii postliceale. Modul de organizare și funcționare a acestor colegii a fost reglementat alaltăieri de Ministerul Educației Naționale prin Ordin de Ministru, dând practic undă verde universităților să organizeze programe de studii postliceale încă din această toamnă.

Cu toate acestea, chiar dacă universitățile vor putea desfășura programe de studii postliceale în incinta spațiilor pe care le dețin, aceste programe nu sunt echivalente studiilor superioare, ele fiind încadrate în sistemul național de învățământ preuniversitar, nivelul învățământ terțiar nonuniversitar. Mai mult, Legea Educației Naționale prevede că pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă (Art. 151(1)). Prin urmare, niciun absolvent de liceu nu poate urma studiile superioare fără diploma de bacalaureat obținută în România sau o diplomă similară celei de absolvire a examenului de bacalaureat obținută într-o altă țară.

Pe de altă parte, un alt aspect care trebuie menționat e faptul că Legea Educației permite recunoașterea de către universități a creditelor pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal de absolvenții cu diplomă de bacalaureat, pe baza deciziilor senatului universitar (Art. 44(10)). Totodată, conform OUG, universitățile vor avea liber să organizeze sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat destinate elevilor. Altfel spus, unui elev cursant al unui program postliceal care dorește să se înscrie la un program de licență i se pot recunoaște creditele obținute pe perioada programului postliceal, în cazul în care dobândește pe parcurs diploma de bacalaureat în urma unei pregătiri mai riguroase desfășurate chiar în incinta universității în care își desfășoară studiile. Excepție de la această regulă fac programele de licență din domeniul sănătate, pentru care creditele obținute în învățământul postliceal nu pot fi recunoscute (Art. 174(6)).