Astfel, reprezentanţii CJAS Timiş au decis sancţionarea unităţii medicale cu reţinerea a 1% din valoarea de contract aferentă lunilor ianuarie 2011 şi noiembrie 2010, respectiv a sumei de 25.500 de lei.
"În urma verificărilor s-a constatat că unele foi de observaţie nu au fost completate cu toate datele prevăzute în formular, nu era completată rubrica cu numărul de zile de concediu medical la externare şi lipseau codificările unor investigaţii paraclinice. De asemenea, nu s-a evidenţiat faptul că la externare nu a fost informat medicul de familie sau de specialitate prin scrisoare medicală cu privire la situaţia pacientei şi nu au fost prescrise medicamente compensate şi gratuite, deşi în biletul de externare se recomandă tratament gratuit sau compensat", a declarat Mariana Marcu, purtător de cuvânt a CJAS Timiş.