Evenimentul Zilei > Actualitate > Au luat form? uman? ?i NE SUPRAVEGHEAZ?: Câte SPECII EXTRATERESTRE sunt printre noi ?i care le este MISIUNEA| VIDEO
Au luat form? uman? ?i NE SUPRAVEGHEAZ?: Câte SPECII EXTRATERESTRE sunt printre noi ?i care le este MISIUNEA| VIDEO

Au luat form? uman? ?i NE SUPRAVEGHEAZ?: Câte SPECII EXTRATERESTRE sunt printre noi ?i care le este MISIUNEA| VIDEO

O conferin?? de pres? la nivel înalt, în Washington, pe 27 septembrie 2010. Oficiali ?i fo?ti angaja?i ai U.S. Air Force au sus?inut la aceast? conferin?? de pres? c? obiecte zbur?toare neidentificate (OZN/UFO) su supravegheat ?i dezamorsat o serie de obiective militare care ad?posteau arme nucleare pe teritoriul SUA.

120 de ofi?eri trecu?i în rezerv?, au declarat c? “necunoscu?ii” au monitorizat ?i au “intervenit” în arsenalul nuclear al SUA. Modific?rile au constat în defecte de func?ionare ale armamentului nuclear, atunci când un OZN zbura pe deasupra loca?iei. Ofi?erii au relatat mai multe astfel de cazuri ?i au subliniat c? guvernul american ar trebui s? dezv?luie mai mult despre aceast? situa?ie ?i cauzele ei. ?tirea a fost publicat? pe toate agen?iile de ?tiri…
Num?r în cre?tere
Nu demult, agen?ia de ?tiri Reuters a efectuat o sondare a opiniei publice mai pu?in obi?nuit?. Sondajul realizat cu ajutorul a 23.000 de subiec?i adul?i din 22 de ??ri, a conchis ca India este, în con?tiin?a local?, un epicentru de activitate extraterestr?, iar 45% dintre oamenii de aici sunt convin?i c? o invazie extraterestr? este deja în derulare. 42% dintre chinezi au idei similare, urma?i de 29% dintre japonezi care chiar î?i suspecteaz? concet??enii c? ar putea avea origini extraterestre!

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

În Australia, 23% dintre cei chestiona?i cred c? extratere?trii exist? pe P?mânt, în timp ce belgienii, germanii ?i suedezii sunt mai sceptici, ?i doar în propor?ie de 8% acrediteaz? o asemenea teorie. Anali?tii fenomenului spun c? uimitor este faptul c? c? ei au luat form? uman? ?i ne supravegheaz? teoria infiltr?rii unor fiin?e din alte lumi printre noi, ?i c? aceste “fiin?e” au luat form? uman? ?i ne supravegheaz? are o mul?ime de adep?i de pe tot cuprinsul globului, num?rul celor care cred acest lucru fiind în cre?tere.
Tot speciali?tii sunt cei care subliniaz? c? c? nu este condamnabil c? se nasc asemenea teorii, atâta vreme cât pe cer apar necontenit, de zeci de ani, fenomene si obiecte zburatoare inexplicabile, în documente desecretizate de-a lungul timpului apar celebrele cazuri de r?piri extraterestre, iar sute de filme, c?r?i, emisiuni, documentare, alimenteaz? teoriile despre extratere?tri.

  • Mesaj LIVE de la EXTRATERE?TRI. Exper?ii nu îl pot EXPLICA: ”Am venit s? v? avertiz?m despre destinul lumii voastre” | VIDEO

St?pânii Terrei

De-a lungul timpului, înf??i?area “standard” a fiin?elor extraterestre a fost urm?toarea: creaturi verzi, în general (de aici denumirea consacrat? de “omule?ii verzi”), cu capete mari, alungite, ata?ate unor corpuri semi-atrofiate, cu ochi mari ?i negri. Îns? mai mul?i cercet?tori au declarat c? exist? multiple o multitudine de specii sau rase extraterestre. Iar câteva dintre ele sunt vehiculate tot mai des în ultimul timp, mai ales în revistele de ?tiin?? din str?in?tate, ?i nu numai.
Astfel, se  pare c? prepondrent? este rasa extratere?trilor cenu?ii (supranumi?ii “Cenu?ii” sau “Zeta Reticulan). Acest tip de extraterestru a fost catalogat drept…principalul suspect din spatele fenomenului r?pirilor. “Cenu?ii” au fost clasifica?i drept reci ?i cruzi, ei fiind cei care fac experimente pe oameni, cu scopul unic de a perpetua propria specie, despre care unii cred c? ar fi din punct de vedere genetic terminat?.
O alt? specie de extratere?tri, care face, mai ales în ultima vreme, subiectul principal al multor teorii conspira?ioniste, este cea a reptilienilor. O ras? definit? drept primordial, abil? ?i crud?. Conform  anali?tilor occidentali preocupa?i de acest domeniu, aceast? ras? se num?r? printre pu?inele de a c?ror existen?? aproape to?i “entuzia?tii fenomenului” sunt convin?i. Iar întrebarea “cine sunt, de unde vin ?i care le este misiunea?” este cea care a creat controverse. Se pare c? multe subcategorii de extratere?trii sunt încadrate ca fiind de provenien?? reptilian?. Unii dintre cei mai…titra?i sunt Draconienii sau Dracos, care ar proveni din sistemul solar Alpha Draconis, dar proclam? Terra ca fiind planeta lor de ba?tin?. Unii sunt de p?rere c? reptilienii v?d în noi proprietatea lor biologic ?i îi percep pe oameni ca inferiori.
În sfere subterane
Miturile spun c? reptilienii î?i pot schimba forma, simulând aspectul uman, ?i c? ace?ti extratere?tri ne conduc, în secret, lumea. Respectiv, aceste fiin?e ar fi luat form? uman? ?i ar tr?i printre noi ca lideri, pozi?ionându-se în toate punctele de putere, înainte de a putea s? î?i arate adev?rata fa?? ?i de a se proclama, in mod oficial, st?pânii Terrei. Mai mult chiar, exist? chiar o teorie conform c?reia ei nu ar fi p?r?sit niciodat? P?mântul, împ?r?ind planeta cu noi în sferele ei subterane.

O alta specie extraterestr?, celebr? în rândul ufologilor, este cea a Pleiadienilor. Considera?i "fiin?e spirituale multidimensionale", din constela?ia Taurului. Planeta lor originara ar fi Erra, localizat? într-o dimensiune alternativ? situat? cu o frac?iune de secund? înaintea celei în care tr?im. Elve?ianul Billy Meier, cel care i-a “n?scocit”, sus?ine c? ei l-ar fi contactat telepatic, prin anii ’40. În 1970, Meier a prezentat presei… fotografii ale navelor pleiadienilor, devenind subiectul unor dezbateri intense. De atunci se vehiculeaz? idea c? Pleiadienii sunt fiin?e pa?nice, care doresc s? previn?, discret, autodistrugerea omenirii.
O pseudo?tiin??
Anunnaki reprezint? o alt? ras? se pare important? de extratere?tri, provenind de pe o planeta controversata din Sistemul Solar, Nibiru. Sunt descri?i ca sem?nând cu oamenii, dar mai mari, mai puternici fizic, agresivi. În miturile sumeriene, aceast?  ras? ar fi sosit pe Terra cu 450.000 de ani în urm?, în c?utare de minerale, mai ales aur, pe care le-au g?sit ?i exploatat în Africa. Se crede c? Anunnaki i-ar fi creat genetic pe Homo sapiens, special ca s? le fie sclavi, prin amestecul propriilor gene cu acelea de Homo erectus. Inscrip?iile antice indic? faptul c? civiliza?ia uman? sumerian? din Mesopotamia a fost pl?m?dit? sub atenta îndrumare a acestor "zei", no?iunea de regalitate fiind inaugurat? tocmai ca mediere între specia uman? ?i Anunnaki.
O alt? categorie, ?i cea mai controversat?, se afl? la grani?a dintre pseudo?tiin?a fenomenului OZN ?i cea a paranormalului. Este vorba despre a?a numitele entit??i  apari?ionale, care sunt capabile s? se materializeze, dematerializeze ?i s? î?i  schimbe forma. Manifestarea în fata martorilor poate fi selectiv? ?i, în unele ocazii, a fost semnalat? abilitatea telekinetic? de a muta obiecte ?i oameni f?r? contact fizic. De asemenea, extratere?trii "eterici" par s? prefere telepatia pentru a comunica.

  • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA

Epilog
Anii de documentare, atât ale unor departamente speciale ale serviciilor secrete american, respectiv rus, cât ?i ale cercet?torilor din domeniul UFO se bazeaz? pe relat?ri subiective, care au ap?rut de-a lungul timpului,?i apar?in celor care sus?in c? au fost martorii apari?iilor unor extratere?tri care, conform descrierilor, s-ar încadra într-o ras?,ori alta. Exist? o glum? care circul? de mult? vreme pe forumurile de discu?ii cu tematic? UFO ?i nu numai: “Câ?i extratere?tri tr?iesc în acest moment, pe P?mânt, deghiza?i în oameni? R?spuns: E?ti singurul om r?mas, dar nu te teme, vom veni ?i dup? tine, curând”…
Dincolo de caracterul pseudo?tiin?ific al temei, un lucru este extrem de interesant, ?i anume: mai multe sondaje serioase, realizate în lume, relev? c? unul din cinci p?mânteni crede c? extratere?trii tr?iesc printre noi.

  • IMAGINI CONTROVERSATE. Capsula Soyuz pare "escortat?" de un OZN la aterizarea pe P?mânt | VIDEO
DIN ACEEA?I CATEGORIE:

  • Un scafandru a fotografiat un ?ARPE URIA?, un specimen lung de peste ?ase metri care î?i caut? prada în adâncuri.

  • T?râmul MISTERIOS de la CAP?TUL LUMII. Unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe P?mânt. FOTOGRAFII ULUITOARE

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

  • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO