Evenimentul Zilei > Actualitate > Sindicali?tii au luat foc: „Suntem lua?i în râs de Guvern”
Sindicali?tii au luat foc: „Suntem lua?i în râs de Guvern”

Sindicali?tii au luat foc: „Suntem lua?i în râs de Guvern”

Actualii guverna?i fac exact ce criticau la fosta Putere, e replica sindicali?tilor, la recentele major?ri de taxe ?i t?ieri de beneficii

La doar o zi dup? ce s-au anun?at rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, Guvernul a început s? aplice m?surile de austeritate pe care se angajaser? s? le evite. Taxele locale majorate cu 16%, renun?area la tichetele cadou ?i la cele de mas? pentru bugetari, nu se mai fac angaj?ri în sistemul public, iar Educa?ia nu mai prime?te 6% din produsul intern brut (PIB), a?a cum Legea Educa?ia impunea. „Cu 16,05% este indexarea pe ultimii trei ani ?i se aplic? la absolut toate autorit??ile locale”, a precizat Andrei Zaharescu, purt?torul de cuvânt al executivului în leg?tur? cu major?rile fiscale.
Ce a f?cut Emil Boc, face ?i Victor Ponta
„Se intr? în matricea deciziilor luate de Emil Boc”, a spus sup?rat Sebastian Oprescu, lider la Sindicatul Na?ional al Func?ionarilor Publici. „Nu am fost anun?a?i de aceste major?ri. Nu ni s-a spus nimic. Am v?zut c? se vor majora taxele locale, dar nu ?tiu cum vor fi colectate de acela?i num?r de angaja?i ca în prezent din institu?iile publice. Nu e posibil a?a ceva”, a explicat Sebastian Oprescu.
„Copiaz? de la fostul guvern”, este ?i concluzia lui Dumitru Costin, pre?edintele Blocului Na?ional Sindical (BNS). Acesta spune c? ?i-a aten?ionat membrii s? nu cread? în declara?iile Guvernului Ponta f?cute înainte de alegeri. „Era clar c? vor lua aceste m?suri. Cine nega acest lucru ascundea ce se întâmpl? în economie”, ne-a precizat liderul BNS. „Eu de fapt am ?i spus membrilor de sindicat cum stau lucrurile ?i s? nu cread? în promisiunilor celor care sunt la guvernare. Era evident c? se vor majora taxele", a mai subliniat acesta.
Pot urma alte ?tiri de genul acesta pentru c? se va alc?tui bugetul pe 2013 unde trebuie s? fie cifre, nu vorbe, mai spune Costin. „Va fi un buget de supravie?uire. Cei de dinainte, doar au f?cut t?ieri. Cei de acum au ascuns anumite decizii pentru c? erau alegeri”.
Educa?ia nu ia Bacul, r?mâne sub 6% din PIB
O alt? decizie care nemul?ume?te bugetarii este amânarea aloc?rii a 6% din PIB pentru Educa?ie. „Mereu înv???mântul a fost batjocorit de guvernan?i. Nici fosta putere nu ne-a b?gat în seam?, dar ?i actuala putere se poart? la fel”, a comentat Constantin Ciosu, pre?edintele Federa?iei Educa?iei Na?ionale.

Solu?ii la neputin?a Executivului

Liderul sindical Dumitru Costin crede c?, oricât se vor majora taxele, bugetul ??rii va avea g?uri dac? nu se iau trei m?suri legate de pia?a produselor alimentare, sistemul protec?iei sociale ?i agricultur?. „Trebuie un sistem prin care s? se evite pia?a neagr? a produselor alimentare. Se pot acorda reduceri fiscale pentru cei care demonstreaz? la sfâr?itului anului c? au cump?rat numai produse corect fiscalizate. Apoi se poate introduce un sistem prin care statul s? ?tie oricând cine ?i de când lucreaz?. Nu în ultimul rând trebuie f?cut ceva cu agricultura unde se bag?, 8 lei ?i se recupereaz? de stat doar un leu”, ne-a mai spus liderul Blocului Na?ional Sindical.