În 1763, îl însoțește pe Paisie în Moldova, la M-rea Dragomirna, iar în 1765, din cauza ocupației austriece, se mută cu părintele său duhovnicesc la M-rea Secu, apoi la M-rea Neamț. Tulburat de desele mutări, vrea să revină la Athos, drept care trece în Țara Românească. Aici este convins de mitropolitul Grigorie II să reînvie Schitul Cernica, părăsit de 30 de ani, unde este numit stareț în 1781. În cinci ani, transformă Cernica într-o mănăstire înfloritoare, cu 103 călugări. În 1793, mitropolitul Filaret II îi încredințează și M-rea Căldărușani, conducându-le efectiv pe amândouă până la moartea sa, pe 3 decembrie 1806. Este îngropat la Cernica