Numele său înseamnă „mântuitor” sau „ocrotitor”. El i-a certat pe Israel și pe Iuda pentru idolatria lor, vestind pieirea Samariei.

De la Osea ne-a rămas o carte cu 14 capitole, cuprinsă în Vechiul Testament.

Este primul proroc care prezintă dragostea dintre Dumnezeu și poporul său ca pe cea dintre un bărbat și o femeie. Drept urmare, sfinții părinți vor folosi adesea această imagine, descriind Omul ca pe o desfrânată, pe care Dumnezeu vrea să o aducă pe calea cea bună și să o preschimbe într-o fecioară.

Tot Osea a profețit desființarea jertfelor consacrate de Vechea Lege, așa cum se va întâmpla după Întruparea Mântuitorului.