În 451, la Calcedon, în biserica ce adăpostea moaștele Sfintei Eufimia, s-a întrunit al IVlea Sinod Ecumenic. Aici a avut loc o luptă crâncenă pentru combaterea ereziei monofizite, care susținea că Hristos a avut o singură fire, cea divină.

Ortodocșii susțin în schimb că Hristos a fost „Om adevărat și Dumnezeu adevărat” în același timp, cele două firi, omenească și divină, fiind „neamestecate, neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite”.

Pentru a stabili cine are dreptate, au pus ambele mărturii de credință pe pieptul Sfintei Eufimia, pecetluind racla. După trei zile, au descoperit pergamentul monofiziților la picioarele Eufimiei, iar pe cel ortodox în mâna dreaptă.