Potrivit site-ului Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înscrierea candidaților la sesiunea specială care va avea loc în București, la Centrul de examen organizat la Școala Gimnazială "Tudor Arghezi", se va face pe 12 iunie în baza următoarelor documente: copie carte de identitate, copie conform cu originalul după certificatul de naștere, copie conform cu originalul după foaia matricolă a candidatului, cerere de înscriere.

Elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale lărgite, care se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale, vor susține proba scrisă la Limba și literatura română pe 13 iunie.

Pe 14 iunie va avea loc proba scrisă la Matematică, iar pe 15 iunie — proba la Limba și literatura maternă.

Afișarea rezultatelor se va face pe 15 iunie până la ora 18,00 și tot în aceeași zi se vor depune contestațiile până la ora 20,00.

Rezultatele finale, după contestații, vor fi făcute publice pe 16 iunie.