Potrivit legii contestate de preşedinte, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene li se acordă calitatea de reprezentanţi ai comunelor, ai oraşelor, respectiv ai municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare, având ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Aleşii locali au şi posibilitatea de a-şi delega calitatea de reprezentant în AGA.

Şeful statului a cerut reexaminarea legii invocând încălcarea regimului incompatibilităţilor.

"Considerăm că adoptarea acestui act normativ nu este oportună deoarece participarea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în organele de conducere ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se justifică în mod obiectiv. Mai mult, soluţia legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităţilor. Practic, prin noul text de lege, Agenţia Naţională de Integritate nu va mai putea constata incompatibilitatea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociaţii. (…) Luând în considerare competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea legii trimise la promulgare, în sensul respingerii sale", se arată în cererea de reexaminare.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice a fost iniţiată de senatori şi deputaţi PSD. Senatul este prima cameră sesizată.