Evenimentul Zilei > Justitie > Șeful Radio România a pus umărul la sifonarea a 1,5 milioane de lei de la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
Șeful Radio România a pus umărul la sifonarea a 1,5 milioane de lei de la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Șeful Radio România a pus umărul la sifonarea a 1,5 milioane de lei de la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Curtea de Conturi a solicitat, în Raportul din 23 decembrie 2016, recuperarea prejudiciului. Lui Ovidiu Miculescu i se cere demisia din fruntea radioului public, după ce a fost declarat incompatibil

Președintele-Director General al Societății Române de Radio se află în stare de incompatibilitate, confirmată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe 31 ianuarie. Ulterior, ActiveWatch a sesizat situaţia comisiilor de cultură din Parlament, scriindu-le: „Cum din partea dlui Ovidiu Miculescu nu observăm niciun semnal că ar intenționa să demisioneze, considerăm că este momentul ca Parlamentul să își exercite rolul de control, analizând efectele juridice ale acestei situații și adoptând măsurile care se impun pentru restabilirea legalității”.

De unde îi vine incompatibilitatea

Sindicatul Unit al Salariaţilor – Radio România a sesizat, în februarie 2013, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) că, în perioada 2010-2012, Ovidiu Miculescu a ocupat o funcţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, fiind numit de către Parlament, la propunerea grupului parlamentar PSD.

În aceeaşi perioadă, el a avut şi o funcţie de conducere în cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A, la care a renunţat doar după ce a fost numit preşedinte al CA al SRR. În acelaşi timp, Ovidiu Miculescu a fost reprezentantul atât al SRR cât şi al SNR într-un grup comun de lucru pentru gestionarea relaţiei contractuale dintre acestea.

Post de televiziune îi lipsea Radiocom

Pe lângă starea de incompatibilitate, şeful radioului public are o problemă cel puţin la fel de mare, fiind implicat într-o afacere din care Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, fostă Radiocom, a ieşit cu o gaură de 1,5 milioane de lei. Asocierea trebuia să ducă la realizarea televiziunii INFOLINE.

Şefii SNR au decis să participe la majorarea capitalului social al SC ADRIA FLUX SRL, la care societatea naţională deţine o participaţie de 20 la sută, virând suma de 2.120.880 lei. Cum majorarea de capital nu s-a realizat, Curtea de Conturi a stabilit, în Raportul din 23 decembrie 2016, că SNR a fost prejudiciată cu 1.508.060 lei, parte din suma virată dar nerecuperată. Concluzia auditorilor a fost că reprezentanţii ADRIA au utilizat banii fără drept, în lipsa une hotărâri a AGA de majorarea a capitalului şi fără documente înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Ovidiu Miculescu intră în schemă, fără concurs

Pe 18 octombrie 2007, directorul general al SNR a aprobat proiectul INFOLINE care presupunea realizarea unui sistem de de informare, prin mijloace radio electronice, a populaţiei de pe teritoriul României. Trei zile mai târziu, CA a apobat realizarea unui studiu de fezabilitate. Dar, cu patru zile înainte, pe 17 octombrie, printr-o altă decizie a CA, se modificase organigrama SNR, înfiinţându- se Compartimentul Servicii IPTV, aşa că pe 1 noiembrie a fost angajat Ovidiu Miculescu pe funcţia de coordonator al Compartimentului, iar pe 5 ale aceleiaşi luni a fost numit şi manager al proiectului INFOLINE.

Privitor la angajarea lui Miculescu, Curtea de Conturi a constatat: SNR nu a publicat anunţul de angajare, nu a existat o comisie de angajare, nu s-a anunţat la Forţele de Muncă existenţa unui post vacant, la dosarul angajării nu există documente cu privire la desfăşurarea efectivă a concursului de angajare.

Coincidenţă: SNR şi ADRIA aveau acelaşi proiect

Pe 20 noiembrie, Ovidiu Miculescu a înaintat directorului general un referat în care arăta că scopul proiectului INFOLINE este „lansarea, consolidarea şi dezvoltarea unui canal TV, dedicat în exclusivitate informaţiilor de interes general – meteo, trafic, alertă.

Costurile estimate au fost: investiţie – 700.000 euro; campanile de lansare – 200.000 euro; cheltuieli lunare – 61.700 euro. Veniturile urmau să vină din vânzarea de spaţii publicitare.

În 13 martie 2008, CNA a acordat licenţă audiovizuală prin satelit pentru postul TV-INFOLINE, SC ADRIA FLUX SRL. Echipa de control a constatat că, la acea dată, proiectele SNR şi ADRIA aveau acelaşi nume şi aceleaşi caracteristici.

Ovidiu Miculescu avea să propună SNR, pe 16 aprilie, o colaborare cu ADRIA pentru INFOLINE, care prevedea ca firma privată să cesioneze 20 la sută din părţile sociale către societatea naţională şi 50 la sută către SAMIPA SA. În afacere, Radiocom urma să pună la dispoziţie echipamentele necesare, transportul semnalului şi studioul TV din bdul. Tineretului nr. 8-10, prin preluare de contract sau închiriere. CA a fost de acord pe 23 aprilie. Ziua următoare, Ministerul Comunicaţiilor a aprobat achiziţionarea a patru părţi sociale cu valoarea nominală de zece lei la ADRIA, reprezentând 20 la sută. Actuala conducere nu a putut prezenta auditorilor externi documente care să justifice de ce SNR nu a reuşit să obţină licenţă audiovizuală , ceea ce a făcut o societate comercială cu o cifră de afaceri foarte mică.

Banii pentru televiziune, pierduți

Pe 23 iunie 2008, cei trei asociaţi al ADRIA au votat intenţia de majorarea a capitalului cu trei milioane de euro. Altă coincidenţă, între 23 iunie 2008 şi 22 iunie 2010 administrator şi director general al ADRIA a fost Ovidiu Miculescu. Dar să mai cităm din Raport: „Echipa de control a constatat că Ovidiu Miculescu, în exercitarea atribuţiilor sale de angajat – Manager de Proiect INFOLINE în cadrul SNR, a participat la semnarea Referatului de oportunitate a plăţii urmare căruia ADRIA, societatea la care deţine funcţia de administrator, a beneficiat de un folos patrimonial, constatat ulterior de instanţa de judecată drept îmbogăţire fără just temei”.

Pe scurt, majorarea capitalului ADRIA nu s-a mai produs, deoarece ceilalţi doi asociaţi nu au vărsat sumele care le reveneau, iar cei 600.000 de euro depuşi de SNR nu au fost restituiţi. Societatea de stat a acţionat, pe 27 august 2010, în instanţă SC Adria Flux SRL pentru că „sumele au fost uitilizate în mod legal pentru alte activităţi”. Pe 24 noiembrie 2011, Tribunalul Bucureşti a obligat ADRIA la restituirea sumei de 2,5 milioane lei.

Interesant este şi că ADRIA nu a deschis un cont special pentru majorarea de capital, ceea ce a dus la folosirea banilor SNR după cum au vrut administratorii firmei private. În urma executării silite SNR a reuşit să recupereze puţin peste un milion de lei.

„Nu ştiu să răspund”, „Nu îmi amintesc”, „Nu deţin documente”

Ovidiu Miculescu şi-a spus punctul de vedere, faţă de cele constatate de echipa de control, pe 15 decembrie 2016. „Proiectul INFOLINE este descris în documentele înaintate spre informare şi aprobare structurilor competente. Cheltuielile sunt reflectate în contabilitatea SNR a anilor corespunzători. Nu deţin documente în acest sens”, a comunicat Miculescu. Cu privire la Studiul de fezabilitate, a transmis: „Nu îmi amintesc. Nu cunosc unde este arhivat documentul”. La toate celelalte chestiuni, el a răspuns: „Nu ştiu să răspund”, „Nu îmi amintesc”, „Nu deţin documente”.

De ambele părţi ale fileului. Chiria creşte cu 6.000 de euro pe lună

Cât priveşte Studioul TV din Tineretului, de unde ar fi trebuit să emită INFOLINE, spaţiul respectiv făcuse obiectul unui contract de locaţiune între Palatul Naţional al Copiilor şi SC Noua Plus TV SRL, la care era administrator chiar Ovidiu Miculescu.

Curtea de Conturi a constatat că ADRIA a închiriat spaţiul de la Noua Plus pentru 7.500 de euro pe lună, deşi cea din urmă plătea Palatului Copiilor doar 1.450 euro. La ambele entităţi, în momentul semnării contractului de închiriere, administrator era Ovidiu Miculescu.

„Faţă de cele prezentate echipa de control are suspiciuni cu privire la modul în care Ovidiu Miculescu, în calitate de administrator al ADRIA la data semnării actelor, a încheiat contractul de închiriere cu Noua Plus la o valoare semnificativ mai mare decât contractul semnat tot de Ovidiu Miculescu, în calitatea de administrator al Noua Plus la data semnării actelor, cu Palatul Copiilor”, stă scris în Raportul Curţii de Conturi.

Graba strică treaba

Tot în Raport se constată că participarea SNR cu 2,5 milioane de lei a fost aprobată înainte să se încheie Contractul de Cesiune a părţilor sociale ale ADRIA, pe 21.05.2008, respectiv 26.05.2008, „acest fapt dovedeşte modul în care managerul de proiect şi conducerea SNR au căutat grăbirea procedurilor de aprobare a participării la majorarea capitalului social al societăţii comerciale, inducerea în eroare a factorilor decizionali (CA şi AGA ale SNR) prin furnizarea de informaţii nereale”.