Ministrul Sănătăţii Cseke Attila a avizat favorabil, astăzi, raportul de control care i-a fost înaintat de către Corpul de control al Ministerului.  Tot azi, acesta va trimite directorului coordonator DSPMB notificarea cu privire la rezultatele controlului efectuat la sediul instituţiei, precum şi propunerile acestuia.

În urma controlului, şeful Serviciului de Resurse Umane şi coordonatorul Biroului de Organizare şi Salarizare au fost trimişi la Comisia de disciplină şi s-a dispus restituirea sumelor încasate ilegal prin încheierea contractelor de muncă a doi jurişti în cadrul instituţiei, precum şi analiza recuperării sumelor achitate şefului Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi Mentenanţă  pentru grave abateri de la legislaţia în vigoare.

În perioada 03-11 iunie 2010, Corpul de Control al ministrului a realizat o misiune de control la  Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Direcţiei de Sănătate Bucureşti, în urma unor sesizări venite din partea unor angajaţi ai acestei instituţii.

Suită de nereguli: fără fişe de post şi promovări fără concurs

S-au constatat o serie de deficienţe majore şi încălcarea flagrantă a legii la întocmirea fişelor de post, evaluarea performanţelor profesionale, angajarea de personal pe posturi de funcţionari publici, încadrări pe perioadă determinată şi contract parţial de timp, promovarea în funcţie şi detaşarea funcţionarilor publici.
Astfel, în Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu sunt întocmite fişele de post, iar acolo unde există, respectă caracteristicile titularului şi nu pe cele ale postului, aşa cum ar fi legal.

Mai mult, fişele de post nu sunt avizate de reprezentantul legal al direcţiei, iar pe unele dintre acestea nu există nici semnătura titularului. Acolo unde totuşi titularul a semnat fişa postului, nu este menţionată data la care a luat la cunoştinţă asupra sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin.

Tot la DSP Bucureşti a fost încadrat personal pe funcţii publice fără a se susţine concurs şi fără a fi îndeplinite condiţiile obligatorii referitoare la recrutarea sau angajarea funcţionarilor publici. La fel s-a procedat şi cu încadrările pe perioadă determinată şi control parţial de muncă, fără respectarea Codului Muncii.

Favoritisme

De exemplu, în DSPB, unul dintre jurişti a fost angajat cu normă întreagă prin ordin verbal al directorului coordonator, şi nu prin concurs aşa cum prevede legea. Mai mult, viza de legalitate pentru această angajare a fost dată de către soţia juristului,  care ocupa şi ea o funcţie de consilier juridic în acelaşi compartiment.

Conducerea instituţiei nu a putut să pună la dispoziţia echipei de control documente care să dovedească faptul că aceste posturi au fost ocupate prin concurs de către cei doi soţi, în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii nu a primit nicio solicitare pentru scoaterea posturilor la concurs. În plus, presupusele lucrări de examinare de ocupare a posturilor nu au fost corectate şi notate.
 
Totodată, şeful DSPB a menţinut, fără justificare,  în activitate un angajat care, legal, trebuia să iasă la pensie cu 5 ani în urmă. Acesta ocupă şi acum, illegal, funcţia de şef Serviciu Administrativ.

O altă încălcare flagrantă a legislaţiei s-a constatat în cazul unui inspector, care a încălcat cu jumătate de an termenul la care trebuia să-şi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata executării activităţii sau încetarea raporturilor de muncă.