Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunțat că, în primele trei luni ale acestui an, structurile specializate din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență au înregistrat o creștere cu 45% a numărului de solicitări pentru emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, comparativ cu perioada similară a anului trecut (7.618 față de 5.368).

În acest context, pentru optimizarea mecanismelor sale funcţionale, ca măsură a demersurilor de reglementare în domeniul situaţiilor de urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a propus spre aprobare un proiect de reglementare legislativă ce vine în sprijinul societăţii civile, eficientizând mai multe aspecte ale domeniului de avizare şi autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Proiectul de aprobare ordinului ministrului afacerilor interne a fost înaintat de inspectorul general al IGSU, generalul Ovidiu Vasilică, secretarului de stat în MAI, Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Astfel, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, proiectul legislativ a fost supus procedurii privind transparenţa decizională în administraţia publică, urmând normele legale privind elaborarea actelor normative.

Importanţa proiectului propus, în direcţia armonizării şi sistematizării legislaţiei în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, reiese din obiectivele majore urmărite de reglementare, transmite IGSU.

Astfel, prevederile legale supuse dezbaterii publice vizează în principal:

  • Scăderea unor costuri administrative prin reducerea numărului documentelor necesare eliberării actelor;
  • Realizarea unui instrument de lucru facil pentru proiectanţi şi responsabilizarea acestora;
  • Eliminarea situaţiilor identificate ca generatoare de blocaje sau costuri suplimentare, pe bază de expertiză tehnică;
  • Reducerea unor costuri administrative ce grevau activitatea operatorilor economici şi a instituţiilor;
  • Reglementarea unor aspecte reieşite din activitatea practică şi armonizarea cu legislaţia europeană în materie.

Proiectul nu vizează cererile de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă solicitate anterior intrării în vigoare a noului act normativ, acestea urmând a se soluţiona potrivit dispoziţiilor legale de la data depunerilor.