Evenimentul Zilei > Social > Ce a decis Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii în leg?tur? cu vaccinarea anti-TBC de la noi din ?ar?
Ce a decis Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii în leg?tur? cu vaccinarea anti-TBC de la noi din ?ar?

Ce a decis Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii în leg?tur? cu vaccinarea anti-TBC de la noi din ?ar?

Ministerul S?n?t??ii a decis reluarea imuniz?rii bebelu?ilor cu vaccinul BCG, în urma analizei Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii ?i a Centrului European de Prevenire ?i Control al Bolilor Transmisibile. Exper?ii str?ini au analizat rapoartele cu reac?ii adverse ?i au mers în spitalele în care sunt interna?i bebelu?i care au avut probleme dup? vaccinare.

Un num?r de 137.000 de copii au fost vaccina?i cu primul lot importat din Danemarca, iar, dintre ace?tia, 134 au f?cut reac?ii adverse locale. În toate cazurile a fost vorba de reac?ii minore ?i moderate, sub limita impus? de Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii. Ministrul S?n?t??ii, Raed Arafat, i-a asigurat pe p?rin?i c? vaccinul danez este sigur ?i c? riscul nevaccin?rii este mult mai mare decât orice reac?ie ar ap?rea dup? administrarea lui.
"Explica?iile OMS au fost foarte clare. Nu au fost raportate reac?ie adverse severe, a?a cum sunt ostemiolita sau reac?iile diseminate. În România, s-au raportat doar reac?ii adverse locale minore ?i medii, însemnând noduli care au între 1 ?i 4 cm m?rime. Ocazional, au fost semnalate abcese, care nu pun îns? probleme pe termen lung”, a declarat Raed Arafat, ministrul S?n?t??ii.  Au fost excluse, de asemenea, gre?elile de administrare a vaccinului, întrucât reac?iile adverse nu au fost grupate pe anumite zone.
În ?ara noastr?,  tratamentul acestor reac?ii adverse a fost diferit de la un medic la altul, f?r? s? existe un protocol clar. De regul?, ganglionii se retrag spontan, f?r? medicamente. Doar cazurile severe, precum osteomielita trebuie tratate. Sunt doctori care nu au tratat deloc ace?ti ganglioni ?i al?ii care au intervenit chirurgical. Obiectivul nostru acum este punem la punct un ghid al trat?rii acestor cazuri, s? se ?tie cum vom aborda reac?iile adverse ?i s? nu depind? de fiecare medic”, a ad?ugat Raed Arafat.
Num?rul mai mare de reac?ii adverse provocate de vaccinul danez, fata de cel românesc, este pus pe seama schimb?rii tulpinei. „Reactivitatea vaccinului danez este mai mare, îns? aceast? rat? de reac?ii adverse este raportat? ?i în alte ??ri europene, nu doar la noi. Iar asta nu a dus la oprirea campaniei de vaccinare sau la schimbarea serului. Vaccinul BCG cu tulpin? Copenhaga exist? din 1931 ?i este distribuit în toat? lumea. Este autorizat în 46 de ??ri ?i precalificat de OMS. Cel pu?in 25 de ??ri îl folosesc constant de zece de ani”, a declarat ministrul S?n?t??ii.