Municipalitatea anunță că plătește fix 1.800 de lei lunar, în mână, celor dispuși să îmbră țișeze meseria de gropar.

Acesta e salariul oferit de Administraţia Domeniului Public (ADP) SA Oradea celor care doresc să se angajeze la Cimitirul Municipal Rulikowski pe posturi de muncitori necalificaţi, adică de gropari.

Condiţiile sunt minime: cei interesați trebuie să dovedeascăa faptul că au opt clase absolvite, capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate adecvată postului. Cei interesaţi îşi pot depune dosarele la sediul ADP, Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 5, până la data de 10 octombrie, ora 12:00. Acestea vor conţine: cerere de înscriere la concurs, copie act identitate, curriculum vitae, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.