În contexul unor modificări legislative, Inspectoratul General pentru Imigrări informează că au intrat în vigoare prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, pentru eliberarea titlurilor de călătorie, permiselor de ședere sau prelungirea valabilităţii acestora pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie, nu se mai solicită timbrul fiscal, în valoare de 5 lei.

Se mențin în continuare plata taxelor reprezentând contravaloarea permisului de ședere, care se achită în contul CN Imprimeria Națională RO05CECEB30033RON2244514 la orice unitate a CEC BANK S.A., precum și taxa percepută pentru prestarea serviciului de prelungire a dreptului de ședere de 120 EURO care se achită la Trezorerie/CEC BANK S.A. în contul bugetului de stat cu nr.20330102.

Ca și metodă alternativă, aceste taxe pot fi achitate de beneficiari prin internet banking, virament bancar de la orice bancă unde are deschis un cont sau mandat poștal de la orice oficiu poștal.

Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti în aceleași conturi prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, la alegere, prin modalitățile mai sus enumerate.

Totodată, pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini, Inspectoratul General pentru Imigrări reamintește că a pus la dispoziția acestora aplicația on-line de depunere a documentelor. Metoda de lucru urmăreşte scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

Portalul poate fi accesat din prima pagină a site-ului oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări sau direct la adresa: https://portaligi.mai.gov.ro, prelucrarea datelor realizându-se în mod organizat şi controlat, existând în permanenţă posibilitatea unei interacţiuni cu solicitanţii pentru obţinerea cât mai rapidă a datelor necesare şi procesarea lor.

Informaţii generale despre documentele care se eliberează străinilor

Conform, OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România,  permisul de şedere este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, străinului căruia i s-a acordat sau i s-a  prelungit dreptul de şedere în România.

Permisul, atestă existenţa dreptului de şedere al cetățeanului străin, face dovada identităţii, a adresei de reşedinţă sau de domiciliu în România, precum şi durata şi scopul  pentru care i s-a acordat.

Paşaportul pentru persoana fără cetăţenie face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în România şi îi dă dreptul titularului de a ieşi şi de a intra în ţară.

Titularul documentului are obligaţia de a-l avea în permanenţă asupra sa, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită.