Scrisoarea deschisă a unei pensionare disperate: Respectați sentința!

Scrisoarea deschisă a unei pensionare disperate: Respectați sentința! sursă: arhivă

O pensionară din București, disperată că responsabilii de la Casa de Pensii a Sectorului 3 nu îi rezolvă o solicitare, a adresat o scrisoare deschisă șefilor sistemului de pensii de stat.

Pensionara spune că, din cauza unei erori de calcul produsă prin adunarea pensiei cu anumite restanțe, a fost încadrată la o pensie de peste 2.000 de lei și astfel a fost obligată să plătească impozit. Ea acuză că reprezentanții casei de pensii nu respectă o sentință civilă pronunțată în cazulei și că șefii instituțiilor cărora le-a adresat petiții o ignoră sau chiar îi vorbesc urât.

Iată scrisoarea pensionarei:

Vă scriu descriindu-vă o situație absolut ubuescă în care trăiesc de 4-5 ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Sper să fiu ajutată de presa liberă din România.

Vă rog publicați o Scrisoare deschisă adresată mai marilor peste pensiile Românilor și sper să se vadă proasta lor pregătire sau bătaia de joc... Una din două sau amândouă.

Altfel CUM să numești:

- acțiunea de impozitare a unei pensii de sub 2000 lei prin amestecarea unor venituri, iar când le dovedești negru pe alb, nu răspund sau răspund pe de alături...

Altfel CUM să numești când ți se scrie clar prin Adresă oficială că:

- ... programul informatic NU a preluat cuantumul stabilit in Sentința Civilă, iar peste trei rânduri, în același răspuns să ți se scrie că:

- suma luată în considerare a fost cea indicată de Decizie... văzându-se peste alte câteva rânduri, de data aceasta clar, cu cifre că:

- NU s-a luat în considerare suma indicată de Decizie...

Avem de-a face cu persoane care acționează exact ca personajul Ubu (rege) din piesa lui Alfred Jarry, grotesc, cu despotism, cruzime, cinism... Poate, acum, în ”văzul lumii” se vor rușina toți care au răspuns greșit, ignorând o Sentință civilă câștigată, oricum și aceasta câștigată numai parțial dar este totuși o Sentință dată de Tribunalul București.

Sigur este atât cruzime cât și cinism că pensionara asta nu poate înțelege răspunsul ubuesc al mai marilor puși peste drepturile pensionarilor spre rezolvarea corectă a pensiilor.

EI, Dumnezeii pensionarilor nu mai răspund dându-se pe după o lege din România care îi apără si le dă dreptul să spună că odată ce s-a formulat un răspuns, orice altă revenire pe acel subiect se conexează... ...

Am hotărât să mă adresez mass media din România și pentru că am scris si înregistrat o Cerere nouă către Casa de pensii sector 3 - București în august 2020 și abia acum, în 28 decembrie 2020 după insitențe primesc un același răspuns insolent citându-mi-se Art 10 din Ordonanța Guvernului nr 27/2002 privind reglemenarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/3002 potrivit cărora: (1) În cazul în care un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns.

(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut, aceasta se clasează la numărul inițial, făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Cine verifică dacă răspunsul a fost unul corect?!

Cine verifică dacă s-a rezolvat situația?!

NIMENI!

Inadmisibil ca in 4 luni de la depunerea Memoriului meu NR. 142688/11.08.2020 ȘI la peste 3 luni de la Audiența telefonică nr. 6 din 01.09.2020 cu doamna director Carmen Toni, precum și revenirea cu completări depuse la sediul Casei de pensii nr. 3 - București din 1 septembrie 2020 cu nr. 317182/01.09.2020 să primesc acest răspuns de conexare prin Adresa nr.A84378/P16927/P1301/23.12.2020 semnată de aceleași doamne directori din CNPP, Vasilica – Valentina Robu și Daniela Ciobotaru care NU au citit absolut de loc cerințele pensionarei și NU au răspuns niciodată la ce se cerea.

Acum, cu noul Ministru al Muncii si Protectiei Sociale, doamna Raluca Turcan care vrea să facă ”un pas mare pe subiectul recalculării pensiilor pe contributivitate... țin mult la acest subiect, pensionarii au fost nedreptățiți și cred că acest subiect trebuie clarificat”... poate își aruncă privirea si pe un caz concret de NE-rezolvare a unei pensii corecte pentru un pensionar din România. Subliniez pentru doamna Ministru că în urma depunerii Dosarului meu de pensionare din august 2009 s-a stabilit că era un cuantum greșit al pensiei mele.

DOVADA: în urma unui proces civil de peste doi ani s-a stabilit că pensia mea era pornită greșit încă din august 2009, de la depunearea Dosarului de pensionare. Prin Sentința civilă a TB, nr. 7312/18.10.2017 s-au acordat drepturile pensionarei începând NUM AI cu 01.02.2016 - drepturi pe care Casa de pensii a sectorului 3 - București nu vrea să le acorde nici așa cum o spune Sentința.

Întrebare pentru noul Ministru din Ministerul Muncii:

Dacă s-a constat că era greșit cuantumul pensiei stabilit în august 2009, nu ar fi cinstit o revizuire a acestui Dosar de pensionare și acordarea unei pensii corecte?!

Poate Doamna Ministru Raluca Turcan să dea această dispoziție de revizuire a Dosarului meu de pensionare și îndreptarea răului făcut unui pensionar din România democratică a anului 2020?

Scrisoare deschisă către Conducerea Casei de pensii a sectorului 3 București

Scrisoare deschisă către Conducerea CNPP București

Scrisoare deschisă adresată semnatarilor sesizărilor mele,

Doamna Director Carmen Toni – Casa de pensii a sectorului 3 – București

Doamna Director general Vasilica – Valentina Robu – Direcția generala si Asigurări Socile Pensii a CNPP

Doamna Director Daniela Ciobotaru – Direcția Pensii a CNPP

Doamna Director Georgeta Jugănaru – Asigurări Sociale – Ministerul Muncii Bună ziua, boieri mari,

Dați punguța cu doi bani

Mă numesc Constantinescu Vasilica, pensionar al Casei de pensii sector 3 – București - Nr. Dosar xxxxxx –

Mă adresez pe această cale, din nou, Dvs., rugându-vă în reanalizarea cererilor mele.

Succint, cererile mele simple, clare:

1. STABILIREA CU EXACTITATE a ANILOR DE MUNCĂ.

2. STABILIREA CU EXACTITATE a cuantumului pensiei mele exact așa cum o cere Sentința civilă a TB, nr. 7312/18.10.2017 începând cu 01.02.2016. ADRESA nr. 19019/21.05.2019 care ar trebui să reflecte acest lucru are greșeli inimaginabile de la un rând la altul în textul explicativ – prima pagina. Iar în desfășurătorul din paginile 2-3 sunt alte sume decât cele scrise în prima pagină.

3. RESTITUIREA sumei de 111 lei = 30 lei (cass) +81 (imp) - sumă de bani reținută greșit în urma unei impozitări incorecte la o pensie de 1955 lei în luna decembrie 2018.

EXPLICAȚII la fel de clare pentru cele 3 puncte de mai sus:

1. STABILIREA CU EXACTITATE a ANILOR DE MUNCĂ. Anii de muncă trecuți in Adresa CNPP nr. 19019/21.05.2019 semnată de director Carmen Toni sunt prezentați greșit. Vă rog, stabilirea corectă a anilor de muncă. Din ultima decizie de pensionare lipsesc peste 3 ani de muncă. Cum să fie o pensie corect calculată dacă anii de muncă sunt reduși din calcul. Iar, dacă nu contează anii de muncă, atunci să nu mai fie menționați anii de muncă pe Decizia de pensionare. Verificând perioadele de muncă menționate în Adresa Casei de pensii se vede clar că anii din activitatea mea cu program de 4 ore pentru creșterea copiilor până la vârsta școlarizării nu este luată în seamă.

Conform Legilor existente din România pentru creșterea copilului/copiilor până la vârsta școlarizării se consideră ani întregi de muncă – Lege neaplicată de Casa de pensii nr. 3 București la întocmirea Dosarului meu de pensie și ulterior, odată cu Decizia TB și a dovezilor prezentate de pensionară.

Dacă nu contează anii de muncă în calcularea unui cuantum corect al pensiilor, atunci de ce se mai cer anii de muncă?!

Amintesc aici Legile valabile în această direcție întrucât doamna Director Carmen Toni mi-a declarat in cadrul Audienței telefonice din 01.09.2020 că NU știe despre CE Lege este vorba în justificarea programului meu de 4 ore. Chestiune de neadmis pentru doamna Director de Casă de pensii. Oare așa se stabilesc ANII de pensie pentru pensionarii din țara aceasta?

Este vorba de Legea 10/1972 (fostul Cod al muncii) VALABIL până la 28 februarie 2003), spune: Art. 158. Femeile care au copii in varsta de pana la 6 ani, pe care ii ingrijesc, pot lucra cu 1/2 norma, daca nu beneficiaza de crese sau camine; timpul cat au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu o norma intreaga.

ȘI: Legea 3/1977 (fosta lege a pensiilor – de fapt Lege valabilă si la pensionarea mea), dar VALABILĂ, până la 31 martie 2001:

Art. 20... (6) Perioada in care o femeie a fost incadrata, cu program redus, potrivit legii, pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 6 ani, se socoteste ca timp integral.

2. STABILIREA CU EXACTITATE a cuantumului pensiei mele exact așa cum o cere Decizia TB, nr. 7312/18.10.2017 începând cu 01.02.2016 și exprimate greșit de către Casa de pesnii a sectorului 3, București în ADRESA nr. 19019/21.05.2019.

Este necesară anularea Adresei nr.19019/21.05.2019 a Casei de pensii a sectorului 3, București prin revizuirea Sentinței Civile a Tribunalului București și aplicarea corectă a sumelor menționate de Instanță.

Pentru că: pe prima pagina din Adresa nr. 19019/21.05.2019 stă scris: ”Avînd în vedere... ... ... o pensie cu un cuantum de 1615 lei ... ... ... programul informatic nu a preluat cuantumul stabilit in Seentinta Civilă sus mentionata pentru perioada 01.02.2016 – 01.01.2017”!

În continuare stă scris în Adresa 19019//21.05.2019:

... diferențele pentru perioada 01.02.2016 – 30.11.2018 conform Sentinței civile nr. 7312/18.10.2017 calculate cu cuantum de pensie 1534 lei pentru februarie – martie 2016 și 1549 lei pentru aprilie-decembrie 2016 în loc de 1615 lei cat a stabilit instanța!

Deși Instanța indică suma de 1615 lei ca punct de placre în stabilirea cuantumului pensiei mele, responsabilii Casei de pensii, sectorul 3, București scriu că nu au respectat suma de 1615 lei si... conform Sentinței civile nr. 7312/18.10.2017 calculate cu cuantum de pensie 1534 lei ... Este o bătaie de joc? Este prostie, cruzime, cinism? Se vede clar că

NU s-a respectat sentința judecătorească!

NU s-a plecat de la suma de 1615 lei indicată de instanță, este vorba de 11 luni, între 01.02.2016 – 01.01.2017! Mai mult, sumele de 1534 lei si 1549 lei indicate în prima pagină, devin în pagina 2 a desfășurătorul și mai mici: 1476 lei și respectiv, 1496 lei Repet, repet, o ”hoție” de două ori:

- Suma indicată de Instanță NU se respectă(1)

- Sumele indicate de ”profesioniștii” de la Casa de pensii prezintă două sume diferite, niște sume din textul scris care se micșorează în desfășurător/ graficul pe luni (2)

3. RESTITUIREA sumei de 111 lei = 30 lei (cass) +81 (imp) - sumă de bani reținută greșit în urma unei impozitări NEPERMISE la o pensie de 1955 lei în luna decembrie 2018 – dovadă este talonul din decembrie 2018. PENSIA MEA IN DECEMBRIE 2018 ERA DE 1955 LEI.

Casa de pensii a sectorului 3 a amestecat voit – incorect cuantumul pensiei cu diferențele pe care trebuia să le primesc în urma sentinței judecătorești.

Diferențele stabilitae de sentință judecătorească se dau pe talon (gri) separat si nu se impozitează! (cum, de altfel mi s-a mai acordat o parte din diferențe de 590 lei, în luna iunie 2019, pe talon-gri, fără a se amesteca cu pensia lunii iunie 2019).

În adresa nr. A69778/B/2741/CIP/P877 A54778/I/P720 A 56253/I/P719 din partea CNPP – semnată de director general Vasilica – Valentina Robu – Direcția generală si Asigurări Socile Pensii... și director Daniela Ciobotaru – mi se explică doct DE CE s-a impozitat pensia din decembrie 2018, referindu-se la suma de 2899(pensie + diferențe) fără a observa frumos ca un adevărat specialist, cu atât mai mult cu cât ești și director că pensia pensionarei era de 1955 lei si atunci nu trebuia impozitată

Degeaba am scris, am explicat... cererile mele ulterioare pentru acest punct au mers la conexat pentru că mi s-a răspuns deja!

În cadrul Audineței telefonice din 01.09.2020 cu doamna director Carmen Toni – Casa de pensii nr 3 – Bucuresti, Doamna director a țipat la mine pentru a mă convinge că pensia mea din decembrie 2018 trebuia impozitată pentru ca depășea 2000 lei!?

Deși am explicat clar că acea sumă de pe talonul din decembrie 2018 reprezenta pensia de 1955 lei amestecată cu unele diferențe date de Sentința civilă si astfel s-a ajuns la suma de 2899 lei. Dar, pensia mea era de 1955 lei. Așadar, pensia mea nu era de peste 2000 lei pentru a fi impozitată.

Răspunsul doamnei director s-a soldat cu reproșuri printre țipete pentru că nu înțeleg...

NU s-au citit nici memoriile mele în care explic ... și explic... Degeaba!

Casa de pensii îmi este datoare cu 111 lei opriți incorect prin impozitarea unei pensii de sub 2000 lei.

Doamnelor directori,

Este o situație de nepermis a unui pensionar din România, situație care trenează de mulți ani, în urma unui proces care nu trebuia să aibă loc... Situația se putea rezolva în cadrul Casei de pensii a sectorului 3, București. Dar, nici după o Sentință civilă să nu se rezolve? Pentru dvs., Casa de pensii a sectorului 3 - Bucuresti și CNPP – București, NU există LEGE? Răspundeți punctual celor trei (3) CERINȚE expuse în acest material.

Niciodată nu ați făcut-o.

În ce Adresă dinspre dvs. către pensionară sunt răspunsurile la cele trei cerințe expuse domniilor dvs.?

Puneți în aplicare Sentința civilă nr 7312/18.10.2017 cu modificarea cuantumul pensiei începând cu 01.02.2016 – CORECT, așa cum o cere Sentința definitivă și NU excluzând în mod nedrept 11 luni motivând că ... programul informatic nu a preluat cuantumul stabilit in Seentinta Civilă sus mentionata pentru perioada 01.02.2016 – 01.01.2017”!

Oare, FOAIE ȘI PIX NU EXISTĂ la Casa de pensii și la CNPP?

Constantinescu Vasilica

28 decembrie 2020