O primă modificare reglementează mobilitatea academică în interiorul aceleiași instituții de învățământ superior, astfel încât creditele obținute să poată fi utilizate pentru a continua studiile în cadrul altui program, de la aceeași universitate, cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studentului, sau o metodologie privind transferurile.

De asemenea, acordurile instituționale între universități pot include condiții noi de desfășurare a mobilităților, printre care se numără alegerea limbii de studiu și condițiile de cazare.
Acordul instituțional între universități este un document cadru care stabilește felul prin care – în general – mobilitățile între cele două universități se desfășoară. Până acum, acest acord includea aspecte precum tipul mobilității sau durata mobilității.

Tot prin această modificare a metodologiei este introdusă posibilitatea de a găsi o oportunitate de mobilitate academică temporară pe cont propriu.

Dacă până acum, pentru a realiza o mobilitate academică , instituția de învățământ de la care pleca un student și cea la care se transfera acesta  trebuiau să aibă un acord încheiat, începând cu acest an, studenții pot alege universitatea la care doresc să se transfere, cu condiția ca aceasta să ofere un program de mobilități, compatibil cu studiile tale deja urmate.

Studenții și masteranzii vor avea posibilitatea de a accesa o mobilitate academică definitivă începând cu al doilea semestru de studiu și până la penultimul semestru.

Până de curând, pentru a iniția o mobilitate academică definitivă, un student  trebuia să fi terminat cel puțin primul an de studii, să fi îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de învățământ, să nu fie la mijlocul anului de studiu și să nu fie deja în ultimul an de studii.

Modificările aduse metodologiei fac ca mobilitățile definitive să poată fi accesate oricând după primul semestru al anului I și înainte de ultimul semestru al ultimului an de studiu. Mai mult decât atât, a fost exclusă obligativitatea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ.

„Mobilitatea academică a studenților este un mijloc util pentru a experimenta sistemul de învățământ superior din mai multe perspective şi a lua anumite decizii în privința viitoarelor programe de studii. Simplificarea acestei metodologii este benefică pentru că încurajează acest proces şi oferă mai multe oportunități studenților, aceştia fiind în centrul actului didactic, conform sistemului Bologna. Uniunea Studenților din România salută această inițiativă a Ministerului Educației Naționale prin care studenții vor putea beneficia constant de diverse oportunități.

Aşteptăm totuşi numirea unui ministru al Educației cu care să putem dialoga pentru a rezolva alte probleme prioritare din mediul universitar românesc precum: construcția celor 30 de cămine setată în planul de guvernare, creşterea subvenției cămine-cantine, modernizarea campusurilor, calitatea în învățământul superior, internaționalizarea universităților româneşti sau formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice”, a declarat pentru EVZ, George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România