SCHIMBAREA la față a Fiscului: IATĂ ce decizie a luat ASTĂZI Guvernul. Plus, ÎNCĂ 1.000 de posturi de inspectori

SCHIMBAREA la față a Fiscului: IATĂ ce decizie a luat ASTĂZI Guvernul. Plus, ÎNCĂ 1.000 de posturi de inspectori

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se va reorganiza în scopul consolidării structurii organizatorice și a optimizării activității instituției, potrivit unei Hotărâri aprobate astăzi în ședința de Guvern, a anunțat ANAF.

Prin măsurile incluse în actul normativ, reforma aparatului fiscal va continua, procesul având ca obiective îmbunătățirea conformării voluntare a contribuabililor, combaterea evaziunii fiscale și creșterea eficienței colectării.

Direcția de administrare a marilor averi va avea buget propriu

Una dintre modificările decise vizează organizarea și funcționarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul aparatului propriu al ANAF și nu are personalitate juridică. Potrivit noilor reglementări, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va fi organizată şi va funcţiona ca organ fiscal cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea preşedintelui ANAF, măsură recomandată, printre altele, şi de către Fondul Monetar Internaţional, în Raportul întocmit în luna august 2015. 

Ne puteți urmări și pe Google News

Prin ordin al președintelui ANAF, vor fi stabilite organizarea și funcționarea acestei direcții și va fi numit directorul general care va conduce această structură. 

Direcția executare silită, cazuri speciale

De asemenea, actul normativ stipulează organizarea şi funcţionarea în cadrul aparatului propriu al ANAF a Direcţiei de executare silită cazuri speciale, precum şi a structurilor teritoriale subordonate organelor fiscale, cu atribuţii în coordonarea şi monitorizarea modalităţilor de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute de lege, precum şi a aplicării măsurilor asigurătorii.

O altă măsură are în vedere reorganizarea și consolidarea Direcţiei verificări fiscale, care gestionează programul de creştere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari. Această structură va fi reorganizată la nivel de direcţie generală, sub denumirea Direcţia generală control venituri persoane fizice.

O nouă funcție în ANAF: secretar general adjunct

Actul normativ mai prevede înfiinţarea postului de secretar general adjunct, care va coordona în mod direct Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Unitatea de imprimerie rapidă şi Direcţia generală de buget şi contabilitate. Secretarul general – funcție aflată acum în schema ANAF – va coordona direct Direcţia generală de organizare şi resurse umane, Serviciul de comunicare, relaţii publice şi mass-media, precum şi proiectele cu finanţare externă la nivelul ANAF.

            În scopul consolidării structurii ANAF, prin actul normativ adoptat astăzi s-a stabilit, de asemenea, suplimentarea cu 1.000 a numărului total de posturi alocat instituției, măsură justificată, în principal, de:  - Creșterea volumului activității de executare silită, motiv pentru care se constituie și noua Direcţie de executare silită cazuri speciale în cadrul ANAF; -  Existența unui deficit de personal la nivelul Direcției generale regionale a finanțelor publice București; - Necesitatea consolidării și extinderii activității Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, în contextul în care începând cu 1 ianuarie 2016 va deveni ordonator terțiar de credite; - Existența unui deficit de personal pe mai multe arii de activitate și necesitatea completării posturilor în vederea îndeplinirii în condiții corespunzătoare a obiectivelor Direcției generale antifraudă fiscală și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice; Ocuparea posturilor suplimentare se va realiza etapizat, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate de ordonatorul principal de credite. Urmare a acestei decizii, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF și unitățile subordonate va fi de 27.949, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.