Astfel, conform regulamentului, candidații la concurs sunt nevoiți să depună o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că au „naționalitate și cetățenie română” (Articolul 13 al Regulamentului). foto jos

Articolul 6 al Regulamentului menționează printre cerințe doar „cetățenie română”, dar fără trimitere la naționalitate.

„România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” – se arată în Articolul 4, alineatul 2, din Constituția României.