Un demers insolit, împletire de autentic, imaginație și verosimil pe scena belle époque a lumii dâmbovițene. O lume urmărită atât din exteriorul, cât și din interiorul unui cuget aparte, cugetul „celui mai reacționar scriitor român” – Mateiu Jean Caragiale.

Personajul este unul cu totul special, semeţ, nonconformist, dificil de acceptat. Tânărul Mateiu Caragiale îşi ţese cu obstinaţie modul de existenţă şi înfăţişarea de veritabil dandy, scandalizându-şi filistinii contemporani, în frunte cu celebrul său tată. „Bastardul lui Caragiale este bastardul nostru, bastardul unei lumi mărunte”, spune autorul.