Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > ROMÂNIA LUI CRISTOIU. ARD: explica?iile unui dezastru anun?at
ROMÂNIA LUI CRISTOIU. ARD: explica?iile unui dezastru anun?at

ROMÂNIA LUI CRISTOIU. ARD: explica?iile unui dezastru anun?at

Comentariul pe care-l semnam în num?rul de vineri al ziarului, ca o prefa?? la scrutinul de duminic?, se intitula: Se va repeta situa?ia de la Parlamentarele din 2000?

Noi, jurnali?tii, obi?nuim s? punem titluri cu semnul întreb?rii ?i din nevoia de a înviora o propozi?ie bleag?. A?a s-a întîmplat cu titlul din edi?ia de vineri. Cine parcurgea textul se lumina c? e vorba de o întrebare retoric?. N-aveam nici o îndoial? c? în 2012 se va repeta situa?ia din 2000. ?i nu atît în privin?a scorului ob?inut de Stînga, cît mai ales în privin?a scorului smuls de Dreapta. În 2000, chiar dac? nu fuseser?  într-Coali?ie, PDSR ?i PRM înregistraser? la un loc 37% din voturi, PD ?i PNL, forma?iuni care participaser? la Coali?ia de Guvernare CDR-PD, ob?inuser? împreun? 15%.

Chiar ?i la o privire superficial?, sesizezi c? la scrutinul din 9 decembrie 2012, situa?ia din 2000 s-a repetat în privin?a dezastrului înregistrat de Dreapta. Dac? a?ez?m PPDD, tot în partea Stîng? a e?ichierului politic, ceea ce s-ar impune, forma?iunea lui Dan Diaconescu jucînd acum rolul PRM din 2000, scorul Stîngii se apropie de 70%.

Despre consecin?ele acestui scor pentru politica USL din perioada urm?toare, vom vorbi alt?dat?. S? spunem de pe acum c?, ?i dac? n-ar vrea, liderii USL vor fi constrîn?i de acest vot la Restaura?ia FSN-ist?. Acum îns? se impune a explica dezastrul Dreptei. A?a cum prevedeam în editorialul de vineri, dezastrul î?i are cauza nu atît în for?a Stîngii, întruchipate de  USL, cît mai ales în sl?biciunea Dreptei, întruchipate de ARD. În 2000, sl?biciunea de fond a Dreptei a constat în imaginea de agonie impus? pe parcursul  anului. În 2000, prezen?a la scrutin a fost de 65,31%. În 2012, ea a atins cifra de 41%. Chiar dac? un pic mai m?ricic? decît în 2008 (acum 4 ani prezen?a slab? era explicabil?, miza nu era uria??), prezen?a din 2012 spune c? o parte însemnat? a electoratului n-a ie?it la vot.

?i acea parte nu poate fi decît a electoratului de Dreapta.

A ie?it în schimb electoratul de Stînga, chiar dac? nu la propor?iile anun?ate de ma?in?ria TV a USL.
De ce n-au ie?it aleg?torii de Dreapta?!

Dou? fapte pot r?spunde într-un fel:
1) Liderul PDL, Vasile Blaga a piedut b?t?lia de la colegiul din Timi?. Desigur ?i al?i colegi, dac? nu chiar to?i, n-au ob?inut 50%. Ceilal?i îns?, spre deosebire de Vasile Blaga, au reu?it s? road? din procentajul concurentului USL, astfel încît acesta s? nu închid? colegiul. Vasile Blaga n-a reu?it asta.
2) O candidat? PDL îmi spunea c?, în colegiu, aleg?torii de Dreapta, o puneau s? jure c? nu va pleca din partid.
Primul fapt exprim? sanc?iunea PDL pentru impresia de non-combat creat? pe parcursul campaniei.
Al doilea fapt, exprim? neîncrederea aleg?torilor fanatici în partidul lor.

Indiscutabil, aceast? neîncredere s-a format începînd cu momentele în care frunta?i ai PDL au trecut în rîndurile adversarilor.

Ea s-a adîncit pe parcursul campaniei.
Cei r?ma?i sugerau electoratului o neîncredere în propriile for?e, dac? nu chiar, mai r?u, o tr?dare a partidului.

Pentru PDL, dar ?i pentru democra?iei din România vin vremuri complicate. Supravie?uirea democra?iei depinde printre altele ?i de capacitatea PDL de a fi un partid de Opozi?ie infinit mai puternic decît num?rul de parlamentari.

Pentru asta, PDL are nevoie de un proces rapid ?i spectaculos de schimbare la fa??. O formul? ar reprezenta-o fuziunea cu For?a Civic? ?i România Dreapt? ?i promovarea în structurile de conducere a oamenilor intra?i în aceste forma?iuni.

Pentru ca PDL s? încerce acest proces e nevoie de o analiz? serioas? a cauzelor dezastrului.
Cînd va începe ea?
Citi?i ?i:

 • Alba-neagra cu câ?tig?torii uninominalului. Începe jocul redistribuirilor. Numele primilor parlamentari
 • EDITORIAL EVZ. „Evenimentul zilei” r?mâne al?turi de România Dreapt?!
 • Gigi Becali î?i face intrarea în Parlamentul României
 • Victor Ponta l-a învins pe Dan Diaconescu
 • Elena Udrea intr? în Parlament de pe locul doi
 • Antonie Solomon, învins. Mircea Geoan?, în Parlament

  SEC?IUNE SPECIAL? – ALEGERI PARLAMENTARE 2012:

 • Listele candida?ilor. Cele mai interesante ?tiri
 • Sondaje exit poll alegeri parlamentare
 • Rezultatele alegerilor parlamentare