Frații Micula, afaceriști suedezi de origine română, au acționat statul român în judecată la Curtea de Arbitraj de la Washington. Comisia Europeană a obligat România să rupă contractul bilateral cu Suedia, pentru investiții, semnat în anul 2003 şi care încalcă normele în vigoare. 

Pentru nerespectarea obligaţiei de a recupera în integralitate de la Viorel şi loan Micula şi de la grupul lor de societăți ajutoare de stat ilegale în valoare de până la 92 de milioane euro, Comisia Europeană a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Frații Micula au încercat să pună în executare a deciziei din 2013 a Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID). Prin această decizie România esta obligată să faților Micula despăgubiri în valoare de 250 milioane dolari pentru încălcarea tratatului bilateral de protejare reciprocă a investițiilor dintre România și Suedia.

În luna februarie 2014, autoritățile române au informat CE că au plătit parțial despăgubirea prin compensarea daunelor cu taxele datorate de unul dintre reclamanți, respectiv European Food SA. Suma compensată era în valoare de 337,492 milioane lei (76 milioane euro). România a solicitat atunci clarificări Comisiei despre posibilitatea de a plăti diferența unei persoane fizice (fraților Micula sau oricărei alte persoane fizice desemnate). 

Ulterior, statul român a mai plătit despăgubiri, valoarea plăților ajungând până la circa 92 milioane euro, conform profit.ro

În 2017, frații Micula și companiile deținute de aceștia s-au adresat Autorității de Punere în Executare din Suedia (Swedish Enforcement Authority), instituția de stat însărcinată cu recuperarea prin executare silită a datoriilor la solicitarea creditorilor, cu o cerere de punere în executare a deciziei ICSID din 2013. Autoritatea de executare silită din patria adoptivă a celor 2 investitori le-a respins însă cererea în martie 2017.

Ulterior, reclamanții au contestat decizia Autorității într-o instanță civilă din Stockholm, care le-a respins însă acum apelul, obligându-i totodată pe frații Micula să plătească statului român cheltuieli de judecată în sumă de 90.000 de euro.

În motivarea sentinței sale de respingere, tribunalul suedez a arătat că decizia Comisiei Europene cu privire la faptul că despăgubirile plătite de România fraților Micula constituie ajutor de stat ilegal și trebuie recuperat este obligatorie pentru România în baza Tratatului de funcționare a UE.

„Obligația de cooperare sinceră între UE și statele membre ale Uniunii, prevăzută de Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, împiedică Suedia să ia decizii care ar submina deciziile Comisiei Europene. În Suedia, legislația europeană are prioritate în ordinea juridică față de Convenția ICSID de la Washington, iar instanțele suedeze au obligația de a apăra legislația UE și de a acționa pentru aplicarea ei eficientă. (…) Curtea respinge apelul", se menționează în documentul citat. Reclamanții pot face recurs, decizia nefiind definitivă.