Evenimentul Zilei > Social > Rezultate la Evaluare Națională 2019. Notele finale pentru admiterea la liceu
Rezultate la Evaluare Națională 2019. Notele finale pentru admiterea la liceu

Rezultate la Evaluare Națională 2019. Notele finale pentru admiterea la liceu

Rezultate finale la Evaluare Națională 2019 vor fi publicate în data de 29 iunie. În aceeași zi, elevii pot depune și contestație dacă va fi necesar.

Primele rezultate la Evaluare Națională 2019 sunt afișate marți, 25 iunie 2019, până la ora 12:00. Dacă elevii sunt nemulțumiți de notele primite, în aceeaşi zi, vor putea depune contestaţii, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională este criteriu principal pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019 este:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Rezultate Evaluare Națională 2019. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Repartizarea la liceu se face ordonând candidații în județul unde s-au înscris în mod descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Fiecare candidat va fi repartizat, în funcție de media de admitere, la prima opțiune pusă în fișa de admitere. De aceea, ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Pe fișa de înscriere trebuie înscris codul liceului aflat în broșura de admitere. Această broșură poate fi găsită pe site-ul inspectoratului și la școala unde a învățat elevul. Conform planificării stabilite de comisia din şcoală, în perioada 4-8 iulie 2019 părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.

O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există, opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o, opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă.

Rezultate Evaluare Națională 2019. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.