Evenimentul Zilei > Justitie > RE?EAUA FALSIFICATORILOR DE RE?ETE. 33 de farmaci?ti, medici ?i patroni TRIMI?I ÎN JUDECAT?
RE?EAUA FALSIFICATORILOR DE RE?ETE. 33 de farmaci?ti, medici ?i patroni TRIMI?I ÎN JUDECAT?

RE?EAUA FALSIFICATORILOR DE RE?ETE. 33 de farmaci?ti, medici ?i patroni TRIMI?I ÎN JUDECAT?

"Re?eta" prezentat?, ieri, de EVZ folosit? de farmaci?ti ?i medici, deopotriv?, în fraudarea sistemului na?ional de s?n?tate se reg?se?te în rechizitoriul întocmit de procurori în cazul "Dona". Procurorii au trimis în judecat? 20 de farmaci?ti nou? medici ?i patru administratori de cabinete medicale acuza?i c? au fraudat Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate (CNAS) cu circa dou? milioane de lei.

Prin rechizitoriul întocmit, ieri, Parchetul de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti a dispus trimiterea în judecat? a celor 33 de membrii ai grup?rii formate din farmaci?ti, medici ?i patroni.
Printre cei inculpa?i se num?r? 20 de farmaci?ti din lan?ul "Dona": Wychy-Nessy Constantin Prioteasa, Geta Vecserdi, Claudia-Elena ?erban,Anca Mihaela Solomon,?tefan Liviu Besciu,Maria Dalia Bo?u, Mihnea Ciotaru,Ioana Cârstea, Marinela Filoti, Magdalena Mihu?, Claudia Cristina S?vulescu, Alexandru Stoiciu, Anca Monica Tencaliec, Cristina Voicu, Adriana Craina, Mihaela Munteanu, Alina Mihaela ?tiuc?, Eremia Negulescu, Florica Monica P?tra?cu, Sorin Gelu P?tra?cu. Acestora li se al?tur? nou? medici:Cristina-Daniela Sescu, Aurelia Alexandru, Carmen Badea,Victori?a Bo?oag?, Lauren?ia Nicoleta Gale?, Mihaela Carmen Iftimie, Anca Marilena Leontescu, Simona Mudava Com?noiu, Doina Sp?taru.
Cei patru administratori de cabinete medicale judeca?i în acest caz sunt: Mirela Gabriela Mihai, Gabriel Sescu, Lauren?iu Sescu, Maria Mirabela Sescu.

  • Filiera medicamentelor. MONOPOL PE S?N?TATEA ROMÂNILOR

Cei 33 sunt acuza?i de în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave,  fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale ?i uz de fals,  luare ?i dare de mit?,   sp?lare de bani.

Procurorii descriu ?i modul în care a ac?ionat gruparea. Astfel, activitatea infrac?ional? a constat, în principal, în fraudarea de c?tre mai mul?i medici ?i farmaci?ti din cadrul aceleia?i re?ele farmaceutice a bugetului Casei Na?ionale de Asigur?ri de S?n?tate prin compensarea frauduloas? a contravalorii unor re?ete false, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 lei.
Din probele administrate în cauz? s-au desprins urm?toarele moduri de operare:
    
I. Farmacistul (de regul? diriginte de farmacie sau coordonator de zon?) stabilea o leg?tur? cu un medic (specialist sau de familie). În baza în?elegerii cu farmacistul, medicul (în cadrul atribu?iilor sale de serviciu) prescria în mod constant numeroase re?ete false cu valoarea compensat?, f?r? a avea acoperire într-o situa?ie real?, în sensul c? re?etele erau eliberate pe numele unor pacien?i care nu fuseser? consulta?i ?i care nu solicitaser? vreun tratament. Prin completarea rubricilor re?etelor men?ionate medicul f?cea men?iuni nereale cu privire la prescrierea efectiv? a tratamentului.
Medicul înmâna aceste re?ete false farmacistului care le introducea în programul de gestiune al farmaciei ?i le înainta spre decontare c?tre Casa de Asigur?ri de S?n?tate.
Farmacistul verifica re?etele sub aspectul corectitudinii formale, completa rubrica “Am primit”, uneori prin falsificarea scrisului ?i semn?turii beneficiarului re?etei, iar alteori farmacistul se trecea (în mod fals) drept împuternicit al pacientului.
Farmacia realiza astfel un profit, întrucât primea de la Casa de Asigur?ri de S?n?tate valoarea decontata a medicamentelor f?r? ca acestea sa ias? fizic din stoc. Sumele de bani decontate de c?tre Casa de Asigur?ri de S?n?tate, provenite din comiterea infrac?iunilor de în?el?ciune, erau “sp?late” prin introducerea într-un circuit comercial licit.
Farmaci?tii implica?i ob?ineau un profit personal deoarece, sporind în mod artificial vânz?rile, ob?ineau prime în plus fa?? de salariu.
Medicii primeau (de regul? la sfâr?itul fiec?rei luni) sume de bani (sau bunuri) în valoare de 3% (uneori pân? la 5%) din valoarea total? a re?etelor false eliberate.

II. Un alt mod de operare consta în aceea c? medicul (în cadrul atribu?iilor sale de serviciu) prescria re?ete cu acoperire într-o situa?ie real?, în urma consult?rii reale a pacien?ilor. Dar, în baza unei în?elegeri prealabile cu farmacistul ?i prin înc?lcarea normelor deontologice privind exercitarea atribu?iilor de medic: fie determina pacientul s? prezinte re?eta la o anumit? farmacie, direc?ionându-l acolo în vederea ridic?rii medicamentelor numai din aceast? farmacie (?i nu dintr-o farmacie concurent?); fie nu înmâna re?eta pacientului ci direct farmacistului (pentru a se asigura c? re?eta nu este prezentat? în alt? parte), iar ulterior d?dea medicamentele ridicate din farmacie pacientului.
Medicii primeau (de regul? la sfâr?itul fiec?rei luni) sume de bani (sau bunuri) în valoare de 3% sau 5% din valoarea total? a re?etelor eliberate.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucure?ti pentru judecarea cauzei.