Evenimentul Zilei > International > Republica Moldova, mai aproape de intrarea f?r? vize în ??rile UE
Republica Moldova, mai aproape de intrarea f?r? vize în ??rile UE

Republica Moldova, mai aproape de intrarea f?r? vize în ??rile UE

Pre?edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a dat asigur?ri, vineri, la Chi?in?u, c? UE va continua s? sprijine procesul de reforme din Republica Moldova, exprimându-?i convingerea c? peste un an se va reu?i semnarea Acordului de asociere ?i de creare a Zonei de liber schimb.

Oficialul european a declarat, într-o conferin?? de pres?, c? în prezent Republica Moldova beneficiaz? de cel mai mare sprijin pe cap de locuitor din partea comunit??ii europene, în cadrul Parteneriatului Estic al UE.
De asemenea, Jose Manuel Barroso nu exclude finalizarea planului de ac?iuni privind liberalizarea vizelor pân? la sfâr?itul anului 2013, precizeaz? corespondetul Agerpres.
"Acest sprijin este o recunoa?tere a performan?elor ?i reformelor ob?inute. Eu îi felicit pe cet??enii Republicii Moldova pentru rezultatele ob?inute. UE s-a angajat s? sprijine acest efort. Moldova a demonstrat c? procesul de tranzi?ie poate fi unul pa?nic. UE reitereaz? sprijinul pentru a merge pe agenda valorilor europene, acest lucru este bun pentru Moldova, dar ?i pentru UE’", a declarat Barroso.
Premierul Vlad Filat a dat asigur?ri c? Republica Moldova va continua promovarea reformelor pro-europene, men?ionând c? acesta este un proces ireversibil.
"Republica Moldova va continua s? munceasc? pentru a se transforma din partener al Uniunii Europene, în membru al comunit??ii europene", a declarat Filat.
În contextul discu?iilor din societate despre integrarea Republicii Moldova în structurile euroasiatice, el a subliniat c? aceasta nu este în interesul ??rii sale. "Republica Moldova ?i-a f?cut alegerea ?i nu are alternativ? decât UE. Ceea ce ?ine de construc?ii imaginare ?i artificii cu caracter politic-speculativ, nu au nimic în comun cu interesul Republicii Moldova", a declarat el.
În acela?i timp, Vlad Filat a exprimat interesul Republicii Moldova ca, pân? la summitul Parteneriatului Estic din noiembrie 2013, s? fie finalizate negocierile privind crearea Zonei de comer? liber ?i a Acordului de asociere.
Jose Manuel Barroso se va întâlni, la Chi?in?u, cu pre?edintele Nicolae Timofti ?i cu pre?edintele Parlamentului, Marian Lupu. De la Chi?in?u, el va merge, împreun? cu Vlad Filat, în Armenia, la Erevan.