Evenimentul Zilei > Actualitate > REPETI?IA de miercuri pentru parada de 1 Decembrie a fost anulat?
REPETI?IA de miercuri pentru parada de 1 Decembrie a fost anulat?

REPETI?IA de miercuri pentru parada de 1 Decembrie a fost anulat?

Decizia a fost luat? în cadrul ?edin?ei de Guvern de mar?i, dup? ce luni, când a avut loc prima repeti?ie, traficul din Bucure?ti a fost complet dat peste cap, ca urmare a închiderii mai multor artere importante

Premierul Victor Ponta le-a spus mini?trilor, în ?edin?a de Guvern, c? nu mai permite organizarea celei de-a doua repeti?ii pentru parada de 1 Decembrie.
„S? le spune?i trupelor c? eu nu-i mai las s? fac? preg?tiri.Ieri (luni, n.r.) ne-au cam înjurat bucure?tenii, de?i ?tiau c? a?a se întâmpl?. Fac seara, noaptea, dac? e, dar nu mai pot s? fac? în timpul zilei, c? bloc?m ora?ul, din p?cate. Dac? în momentul repeti?iilor pentru defilare nu avem o solu?ie logistic?, de infrastructur?, de deblocare a ora?ului, n-are rost. S? le ura?i din partea mea tuturor celor care defileaz? s? ?in? bine minte ce au de f?cut, pe unde trec ?i cum fac, dar nu mai putem bloca ?i mâine ora?ul. Ne luau bucure?tenii cu furcile. ?i francezii defileaz?, la Londra se fac seara repeti?iile. G?si?i o solu?ie pentru c? ce apare ca bucurie pe o parte, se stric? pe partea cealalt?, când stai în ma?in? ca s? ajungi la serviciu”, a spus Victor Ponta.
Parada de 1 Decembrie va avea loc sâmb?t?, iar în vederea festivit??ilor autorit??ile programaser? dou? repeti?ii, luni ?i miercuri. Luni, îns?, întreg Bucure?tiul a fost paralizat pentru câteva ore din cauza închiderii arterelor importante pe care se desf??ura repeti?ia.