RELIGIE! Boală și păcat

RELIGIE! Boală și păcat

Duminica a VI-a de după Pogorârea Duhului Sfânt este dedicată Vindecării slăbănogului din Capernaum, episod în care Iisus, prin cuvintele adresate paraliticului („Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”), face în mod limpede legătura dintre boală și păcat. Iată mai jos câteva cuvinte ale Sf. Teofan Zăvorâtul (Boala și moartea, Ed. Sophia, 2002) despre pedagogia divină a bolii.

„Dacă totul e de la Domnul, și boala dvs. este tot de la El. Dacă tot ce este de la Domnul e spre mai bine, înseamnă că și boala dvs. Vrăjmașul vă insuflă: «Nu vei rezista». Răspundeți-i: «Nici nu mă gândesc să rezist de una singură, ci nădăjduiesc că milostivul Domn nu mă va lăsa singură».”

„Sunt boli a căror vindecare este oprită de Domnul – atunci când El vede că boala e mai de trebuință ca sănătatea pentru mântuire.” „Nu este nimic de așteptat din partea oamenilor și toată grija trebuie aruncată la Domnul; pe lângă asta, trebuie să așteptăm mereu moartea în credința că Domnul ne mai lasă să mai trăim ca să ne curățim păcatele.”

„Sunt foarte bucuros că v-ați pus în cele din urmă pe picioare. Omul care s-a însănătoșit se simte înnoit. Cred că aveți același simțământ. Trebuie să faceți în așa fel ca înnoirea trupească să fie însoțită de o înnoire duhovnicească.”

Ne puteți urmări și pe Google News

„Dumnezeu trimite boala uneori ca o pedeapsă, ca pe un canon, alteori spre învățare de minte, alteori ca să îl izbăvească de un necaz ce ar cădea asupra lui de ar fi sănătos, alteori ca omul să vădească răbdare și prin asta mai mare răsplată să merite, iar alteori ca să se curățească de vreo patimă, ca și multe alte pricini.”

„Sănătatea și boala sunt în mâinile purtării de grijă a lui Dumnezeu mijloace pentru mântuire, atunci când sunt folosite în duhul credinței. Dar ele duc la pierzanie când omul se poartă în privința lor după toanele sale.” „Bolile sunt pentru Dumnezeu ca săpunul pentru spălătorese.”

„Cereți ajutorul doctorului, dar mai vârtos rugați pe Domnul și pe sfinții lui să dea înțelepciune doctorului.”