Botezată în rit ortodox ṣi educată englezeṣte, principesa Mărioara a României a devenit regina Iugoslaviei, căsătorindu-se la 8 iunie 1922 cu regele Alexandru I pe care l-a iubit cu adevărat ṣi cu care a avut trei băieṭi: Petru, Tomislav ṣi Andrei.

Foarte repede a învăṭat limba sârbă ṣi istoria noii sale ṭări.

În 1934, regele Alexandru era asasinat la Marsilia de un membru al unei organizaṭii croate care lupta pentru dezmembrarea Iugoslaviei.

La 34 de ani, Maria era văduvă ṣi mama unui rege în vârstă de 11 ani, Petru, care avea să fie ultimul suveran al Iugoslaviei.

Au urmat ani grei de exil ṣi moartea, la Londra, în 1961.