Totodată, se anulează o mulțime de excepții la plata contribuțiilor la asigurărilor sociale sau a celor de sănătate. De asemenea, potrivit Mediafax, o modificare introdusă pe ultima sută de metri este aceea care prevede impozitarea terenului de sub casă, potrivit Mediafax. 

TVA

– Noul Cod Fiscal propune scăderea TVA de la 24  la 20%, de la 1 ianuarie 2016. 

– De asemenea, se are în vedere scăderea TVA de la 24 la 9% pentru alimentele de bază, categorie în care Executivul a introdus carnea, peștele, legumele, dar și lactatele, ouăle etc. Cu toate acestea, premierul victor Ponta a declarat ieri că una din aceste măsuri ar putea fi implementată încă din luna iunie a acestui an 

În categoria alimente de bază, Guvernul a inclus: 
– animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 33 00;
– carne, inclusiv organe comestibile și preparate din carne, care se încadrează la codurile NC 0201-0210 și 1601-1603;
– pește și preparate din pește, care se încadrează la codurile NC 0301 – 0305 și 1604, cu excepția peștilor ornamentali;
– lapte, produse și subproduse lactate, care se încadrează la codurile NC 0401-0406;
– ouă de păsări, care se încadrează la codurile NC 0407-0408;
– legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, fructe comestibile și preparate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0701-0714, 0801-0813 și 2001-2009.

ACCIZE

Nivelul accizelor va fi diminuat. Practic, guvernul va introduce pentru combustibili noi cote care reprezintă de fapt anularea taxei de 7 eurocenți introdusă în 2013. 

Noile cote pentru combustibili devin: 

– la motorină nivelul accizei scade de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri;
– la benzina fără plumb nivelul accizelor scade de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri;
– la benzina cu plumb de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri.

Practic, cotele de accize scad cu procente cuprinse între 16,28% (benzina fără plumb) la 20% (motorină)

– de asemenea, noul Cod prevede eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri și persoane

Modificare accize la băuturi alcoolice:

– de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato pentru bere
– de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs pentru vinuri spumoase
– creșterea nivelului de impozitare pentru băuturile fermentate liniștite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs
– scăderea nivelului accizelor pentru alcool etilic de la 4.738,01lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur.

IMPOZITAREA MICROÎNTREPRINDERILOR

Se  introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1% și 3%. În cazul microîntreprinderilor fără salariați, sarcina fiscală se majorează cu o sumă fixă trimestrială, stabilită și actualizată, în funcție de evoluția veniturilor fiscale care s-ar fi încasat la un salariu de bază minim brut pe economie. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b 

CONTRIBUȚII SOCIALE: 

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotele pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de condiţiile de muncă, sunt următoarele:
 –   cota integrala pentru condiții normale de muncă  21%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 13,5% pentru contribuția datorată de angajator;
 –   cota integrala pentru condiții deosebite de muncă  26%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 18,5% pentru contribuția datorată de angajator;

– o prevedere important introdusă de Cod este însă și eliminarea excepției potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din activități independente nu mai datorează CAS dacă au și venituri din salarii pentru care plătesc déjà contribuție

– de asemenea, aceste persoane nu vor mai avea posibilitatea să aleagă să achite contribuțiile sociale la nivelul venitului minim reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ). Mai précis, contribuțiile se vor achita la nivelu venitului realizat, care nu poate fi mai mic decât venitului minim reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut

CONTRIBUȚII la SĂNĂTATE: 

– ca și în cazul contribuțiilor sociale, se elimină excepția potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum și din alte surse, nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii, pensii sau venituri din activități  independente.

– plata CASS va fi însă plafonată, așa încât într-un an suma pentru care s-au plătit contribuții să nu depășească valoarea a 5 salarii medii brute, înmulțit cu 12 luni. Regularizarea anuală a CASS se va face în anul următor realizării veniturilor

IMPOZIT pe venit

–  Se diminueaza cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%,  aplicată asupra venitului impozabil realizat începând cu data de 1 ianuarie 2019, 

– Se propune extinderea veniturilor neimpozabile reprezentând:
–  premii obţinute de sportivii medaliaţi la jocurile paralimpice;
– premii, prime şi indemnizaţii sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, 

VENITURI din CHIRII

– Se propune ca pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv din arendă, să se acorde o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut. 

IMPOZIT pe profit

– Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit se reduce la 14%.

– totodată, noul Cod elimină limitele fiscale pentru:  a)cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro/an/ participant; 

Se majorareza limita minima legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, în  condițiile în care minim 30% din cheltuielile cu sponsorizarea/mecenat/acordarea de burse private sunt efectuate către federațiile sportive naționale definite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.
TAXE LOCALE 

– Impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de  destinația proprietăţii – clădiri – rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.  Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08 %- 0.2%. Cota impozitului pe clădiri nerezidențiale va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%.

Potrivit noilor prevederi, consiliile locale pot stabili cote adiționale impozitelor și taxelor locale de până la 50% față de nivelul actual de până la 20%.

HOTĂRÂRI ale consiliilor locale

De la 1 ianuarie 2017, consiliile locale pot majora, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.  Începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe teren poate fi majorat cu până la 500% pentru terenurile situate în intravilan, pentru care suprafața ocupată de clădiri este mai mică de 20% din suprafața totală a terenului și nu depășește 40  m2, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.