Evenimentul Zilei > Actualitate > Raport inundații Gorj. Zeci de firme defrișează și iau pietriș ilegal din râuri
Raport inundații Gorj. Zeci de firme defrișează și iau pietriș ilegal din râuri

Raport inundații Gorj. Zeci de firme defrișează și iau pietriș ilegal din râuri

Ca urmare a recentelor inundații care au avut loc în România, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, a dispus Corpului de Control al Ministrului verificări amănunțite în județul Gorj privind modul de eliberare a autorizațiilor de mediu pentru exploatările forestiere și pentru activitatea de extracție nisip și pietriș din albia râului Gilort.

Astfel, reprezentanții Corpului de Control au făcut verificări la Direcția Silvică Gorj (Ocolul Silvic Polovragi și Ocolul Silvic Novaci) și la ocoalele silvice private care administrează sau asigură servicii silvice pentru suprafețele de pădure din zonele Novaci și Polovragi (Obârșia Lotrului-Voineasa, Buila, Eparhial Gorj), precum și la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu.

Prima fază a anchetei Corpului de Control al Ministrului a constat în verificarea documentelor emise de aceste instituții în perioada 2011-2014 urmând ca săptămâna viitoare să se realizeze și etapa verificării concordanțelor acestora cu activitatea de exploatare desfășurată în teren.

În urma analizei documentațiilor, au fost identificate următoarele nereguli:

 • Exploatări forestiere realizate în baza amenajamentului silvic aprobat, dar pentru care nu a fost eliberat aviz de mediu. Această neregulă a fost constatată la Ocolul Silvic Obârșia Lotrului – Voineasa, care administrează suprafața de pădure aflată în propietatea Obștei de moșneni Aninișeni – Radoșeni – Cărpinișeni;
 • Exploatări forestiere fără ca amenajamentele silvice pentru suprafețele de pădure respective să fie aprobate și fără să dețină aviz de mediu. Această neregulă a fost constatată la Ocolul Silvic Buila care administrează suprafața de pădure în proprietatea Obștei Cerbul, Ocolul Silvic Eparhial Gorj și Ocolul Silvic Obârșia Lotrului –Voineasa pentru suprafața de pădure aflată în proprietatea Obștei Bercești – Vlădoi;
 •  Exploatări forestiere pentru amenajamente silvice care nu au fost aprobate și pentru care nu s-a finalizat procedura de emitere a avizului de mediu, documentațiile fiind depuse la autoritatea de mediu competentă. Această neregulă a fost constatată la Ocolul Silvic Novaci și Ocolul Silvic Buila pentru suprafața de pădure aflată în proprietatea Obștei Analogul Boieresc de la Posada;
 • S-a constatat, de asemenea, că s-au desfășurat activități de exploatare forestieră de către societăți comerciale care nu dețin autorizație de mediu pentru această activitate. Este vorba despre 10 societăți de pe raza Ocolului Silvic Polovragi care au exploatat o cantitate totală de 8.183 metri cubi, 4 societăți pe raza Ocolului Silvic Novaci cu o cantitate de 8.395 metri cubi și 4 societăți aferente Ocolului Silvic Buila unde s-au exploatat 9.334,9 metri cubi. Societățile comerciale sunt prezentate în tabelul atașat acestui comunicat.

În plus, ancheta Corpului de Control al Ministrului a relevat nereguli în activitatea de autorizare a exploatărilor forestiere, derulată de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj. Astfel, APM Gorj a emis autorizații de mediu pentru exploatări forestiere în arii naturale protejate (Situri Natura 2000) fără a se fi obținut avizul administratorului sau custodelui ariei.

Totodată au fost eliberate sau revizuite autorizații de mediu pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră deși masa lemnoasă supusă avizării fusese recoltată anterior (ex: au fost eliberate autorizații de mediu în anul 2014 pentru exploatări de masă lemnoasă efectuată cu un an înainte).

De asemenea, Corpul de Control a verificat și modul în care APM Gorj a autorizat activitatea de extragere a nisipului și pietrișului din albia râului Gilort. Astfel, controalele au evidențiat faptul că în cazul tuturor balastierelor autorizațiile de mediu au fost emise fără a fi respectate prevederile legale, și anume:

 • Documentațiile depuse sunt incomplete;
 • În fișele de prezentare și în autorizațiile de mediu emise nu sunt specificate elementele esențiale ale activității desfășurate, respectiv suprafața pe care este permisă exploatarea, adâncimea de extracție, distanța față de alte construcții situate în amone și aval de perimetru;
 • Modul de exploatare și cantitatea anuală de agregate minerale extrase.

O situație specială s-a constatat în cazul a 3 balastiere amplasate în interiorul sitului Natura 2000 constituit de-a lungul râului Gilort. În cazul acesta, APM Gorj nu a parcurs procedura de evaluare adecvată privind efectele potențiale ale activităților asupra ariei naturale protejate.

Aceste concluzii survin în urma unei prime faze de control, în care au fost verificate documentele, avizele, autorizațiile. Urmează o a doua etapă, în care Corpul de Control va verifica efectiv în teren dacă aceste exploatări sunt conforme cu realitatea. Momentan, este prematur să vorbim de o corelare clară între mărimea distrugerii provocate de inundații și exploatările din zonă, deoarece, pentru a trage concluziile corecte, avem nevoie și de verificarea din teren. Chiar și în această etapă însă au fost descoperite nereguli grave și vom acționa în consecință”, a declarat Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Recomandări propuse de Corpul de Control:

 1. Modificarea imediată a legislației silvice și de mediu în vederea corelării, astfel încât
  1. să nu se mai poată emite autorizații de exploatare silvică fără existența avizului de mediu;
  2. să nu se mai poată elibera autorizații de exploatare societăților comerciale care nu dețin autorizație de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră;
 2. Sancționarea celor responsabili pentru efectuarea de exploatări forestiere fără a deține aviz de mediu pentru amenajamentul silvic respectiv;
 3. Sancționarea administrativă a celor responsabili cu emiterea actelor de reglementare pentru nerespectarea prevederilor locale, în ceea ce privește desfășurarea activităților de exploatare silvică și de extragere a nisipului și pietrișului din albia râului Gilort.

După ce vom finaliza controlul cu verificarea în teren și după ce vom avea rezultatele acestei analize, avem în vedere demararea unei verificări la nivel național, pe specificul neregulilor constatate”, a precizat ministrul Attila Korodi.