Radu Gyr este un mare poet al acestui veac şi totodată una dintre figurile marcante ale luptei împotriva comunismului şi rezistenţei româneşti la comunism. A-i contura portretul înseamnă a face cea mai bună ilustrare a unei vieţi articulate tragic la încheietura destinului creator adăpat din lumina harului şi „teroarea Istoriei”. Asupra poetului care-şi muia pana direct în călimara lui Dumnezeu numai un regim de certă inspiraţie antichristică ar fi putut să reverse o asemenea violenţă, fiind atacat în campanii repetate, atât în timpul „procesului criminalilor de război şi a celor responsabili de dezastrul ţării”, cât şi în campaniile de demolare a celor mai mari personalităţi interbelice româneşti, prin punerea în acţiune a unui complex aparat instituţional al reprimării, politic, juridic dar nu numai căci inclusiv o „anumită parte” a criticii literare îi va sluji cu entuziasm. Paradoxal, poetul de cea mai autentică factură mistică dar care totodată va răspunde tuturor somaţiilor vremii sale, va fi atacat inclusiv după căderea regimului comunist, de urmașii foștilor comisari bolșevici transformați în zbiri ai corectitudinii politice.”, se scrie în lucrarea „Enciclopedia valorile reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999)”, coordonatori profesorii Ilie Bădescu și Mihai Ungheanu.

Ca și Părintele Justin Pârvu, doamna Aspazia Oțel Petrescu, ambii închiși pentru o perioadă îndelungată, consideră că poeziile lui Radu Gyr au fost ca o hrană duhovnicească pentru deținuții anticomuniști. Ele se transmiteau prin viu grai, prin pereți sau printr-un sistem ingenios de morse pe sfoară inventat de savantul-martir George Manu, ucis la Aiud chiar în Duminica Învierii Domnului, pe 2 aprilie 1961. „Radu Gyr a fost creştin şi toată poezia lui este de o trăire creştină profundă, o trăire afectivă. Vedeţi, Mântuitorul cere o credinţă caldă, o credinţă care trece prin inimă. Iisus bate la uşa inimii noastre. Creştinismul lui Radu Gyr nu este cerebral, este afectiv. Este profund, este trăit, este simţit. Noi, cei din închisoare, ne aducem aminte deseori de clipele când i-am învăţat poeziile plângând”, povestește regretata mărturisitoare pentru site-ul intitulat chiar Marturisitorii.ro. Suntem convinși că lumina Sfintei Învieri îi învăluie acum pe toți în Ierusalimul ceresc. Hristos a Înviat!

 

Iisus în Celulă

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.

O, ce trist și ce-nalt părea Crist!

Luna venea după El, în celulă

și-L făcea mai înalt și mai trist.

Mâinile Lui păreau crini pe morminte,

ochii adânci ca niște păduri.

Luna-L bătea cu argint pe veștminte

argintându-I pe mâini vechi spărturi.

Uimit am sărit de sub pătura sură:

– De unde vii, Doamne, din ce veac?

Iisus a dus lin un deget la gură

și mi-a făcut semn ca să tac.

S-a așezat lângă mine pe rogojină:

– Pune-mi pe răni mâna ta!

Pe glezne-avea urme de cuie și rugină

parcă purtase lanțuri cândva.

Oftând și-a întins truditele oase

pe rogojina mea cu libărci.

Luna lumina, dar zăbrelele groase

lungeau pe zăpada Lui, vărgi.

Părea celula munte, părea căpățână

și mișunau păduchi și guzgani.

Am simțit cum îmi cade capul pe mână

și-am adormit o mie de ani…

Când m-am deșteptat din afunda genună,

miroseau paiele a trandafiri.

Eram în celulă și era lună,

numai Iisus nu era nicăieri…

Am întins brațele, nimeni, tăcere.

Am întrebat zidul: nici un răspuns!

Doar razele reci, ascuțite-n unghere,

cu sulița lor m-au străpuns…

– Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele.

Din luna venea fum de cățui…

M-am pipăit… si pe mâinile mele,

am găsit urmele cuielor Lui.