Guvernul a adoptat, în ultima ședință, o Hotărâre pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de autorizare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Conform legislației în vigoare, intermedierea între beneficiarii serviciilor și cei care le prestează se face prin agenții speciale în domeniu.

 

Urmăriți electronic

 

tamentul egal lucrătorilor „cu ziua”, actul normativ urmărește să reglementeze criteriile de aprobare a agențiilor speciale și procedura prin care acestea pot intermedia contactul dintre angajator și zilieri. În cazul în care agențiile de intermediere nu respectă cadrul legal, sancțiunile de care se pot lovi sunt de la anularea acreditării pentru spețele respective, până la pierderea dreptului de a presta astfel de servicii.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească agențiile de intermediere se numără și faptul că „cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de intermediere să aibă studii superioare în una dintre specialităţile: Psihologie, Pedagogie, Drept precum şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul medierii muncii”, se arată în H.G.

Verificarea agențiilor de intermediere de către autorități se realizează prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne. Pentru a le simplifica demersurile pentru formalitățile birocratice pentru a obține acreditarea, Guvernul le permite asociațiilor de intermediere să se înregistreze într-un format electronic, numit „Punctul de contact unic electronic”.

 

Fără discriminare și număr limitat de zile de muncă

 

Pentru a putea să presteze servicii de intermediere între zilieri și angajatori, asociațiile trebuie să evite orice fel de discrimare (sex, vârstă, religie, cetăţenie, naţionalitate, rasă, opinie politică, origine socială, origine etnică, statut familial, loc de reşedinţă) legată de angajatori și zilieri și să le asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Guvernul a modificat legislația nu doar pentru agen țiile de intermediere dintre zilieri și angajatorii acestora. La finalul anului trecut, prin OUG, Executivul a limitat numărul zilelor de muncă pe an la 120, cu câteva excepții: cei care lucrează în domeniul creșterii animalelor pot lucra tot 180 de zile, cât era prevăzut inițial. Se dau amenzi între 500 și 2.000 de lei pentru zilierii care depășesc termenul legal și s-au păstrat doar trei domenii mari în care zilierii își pot desfășura activitatea. Este vorba despre agricultură (vânătoare și servicii externe), silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere, pescuitul și acvacultura.